Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Thủ tục cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, và A4

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, và A4 cho cơ sở đào tạo đã kiểm tra đạt yêu cầu. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  1. Trình tự thực hiện:

  a) Nộp hồ sơ TTHC:

  - Cơ sở đào tạo gửi hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.

  b) Giải quyết TTHC:

  - Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, và A4 cho cơ sở  đào tạo đã kiểm tra đạt yêu cầu. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  2. Cách thức thực hiện:        

  - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải.

  3. Thành phần hồ sơ: 

  a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  - Công văn  kèm theo báo cáo đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu quy định;

  - Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của  giáo viên (bản sao chụp).

  - Giấy phép xe tập lái đối với các hạng A3, A4 (bản sao chụp) .

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).                         

  4. Thời hạn giải quyết:          

  - 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong đó:

  + Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo.

  + Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, và A4 cho cơ sở đào tạo.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

  6. Cơ quan thực hiện TTHC:

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải;

  d) Cơ quan phối hợp: Không có.

  7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

  - Giấy phép đào tạo lái xe.

  8. Phí và lệ phí : Không có.

  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:   

  - Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe.

  10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:    

  - Phải có đủ điều kiện quy định tại Điều 5 của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

  - Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;

  - Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.

         BỘ, UBND...                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG (TRUNG TÂM)….                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      

  BÁO CÁO

  ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE

  I - GIỚI THIỆU CHUNG

  1. Tên cơ sở đào tạo (Trường hoặc Trung tâm):

  - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc), các phòng ban........

  - Địa chỉ liên lạc:

  - Điện thoại:................................ Fax:..................................................................................

  2. Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:

  3. Quyết định thành lập số, ngày, của...

  4. Giới thiệu tóm tắt cơ sở, các nghề đào tạo, quy mô đào tạo /năm

  II - BÁO CÁO VỀ ĐÀO TẠO LÁI XE

  1. Đào tạo lái xe từ năm.......... loại xe (xe du lịch, xe tải...tấn, xe khách, xe kéo rơ moóc...) theo văn bản  số...........ngày ... tháng.......năm 20....của........................................................

  Từ đầu đến nay đã đào tạo được.................. học sinh, lái xe loại..........................................

  2. Hiện nay đào tạo lái xe loại...., thời gian đào tạo....tháng(đối với từng loại, số học sinh mỗi loại).

              (Trường hợp chưa đào tạo không nêu các điểm 1, 2 phần II)

  3. Tổng số phòng học hiện có, số phòng học chuyên môn, diện tích (m2), đủ hay thiếu phòng học.

  Đánh giá cụ thể từng phòng học chuyên môn và các thiết bị dạy học: cabin, mô hình vật thực, phim, đèn chiếu hoặc thiết bị, dụng cụ tháo lắp ... (đối chiếu với quy định để báo cáo); chất lượng từng phòng học.

  4. Mục tiêu, kế hoạch giảng dạy và từng mục: giáo trình, giáo án, hệ thống bài ôn luyện và thiết bị kiểm tra (thống kê và trình bày hiện vật).

  5. Đội ngũ giáo viên:

  - Số giáo viên dạy lý thuyết:...................

  - Số giáo viên dạy thực hành:.................

  DANH SÁCH TRÍCH NGANG GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH

  (HOẶC LÝ THUYẾT) LÁI XE

  Số TT  Họ và tên        Ngày tháng năm sinh Số Chứng minh nhân dân       Đơn vị công tác          Hình thức tuyển dụng    Trình độ          Hạng Giấy phép lái xe           Ngày trúng tuyển       Thâm niên dạy lái       Ghi chú

                                                              Biên chế         Hợp đồng

  (thời hạn)        Văn hoá           Chuyên môn   Sư phạm                                             

  1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14

  1                                                                                                                                                         

  2                                                                                                                                                         

  3                                                                                                                                                         

  …                                                                                                                                                                                                                                     

  6.  Xe tập lái: số lượng xe tập lái hiện có, thiếu hay đủ để học sinh tập.

  - Chủng loại: số xe thông dụng; số xe kiểu cũ.

  - Tình trạng chất lượng kỹ thuật (còn bao nhiêu %); tỉ lệ đổi mới.

  - Thiết bị dạy lái trên xe

  - Số xe có Giấy chứng nhận kiểm định, giấy phép xe tập lái.

  DANH SÁCH XE TẬP LÁI

  Số TT  Số đăng ký xe Mác xe            Hạng xe          Năm sản xuất  Chủ sở hữu/hợp đồng            Hệ thống phanh phụ (có, không)          Giấy phép xe tập lái (có, không)

  1                                                                                 

  2                                                                                 

  3                                                                                 

  ….                                                                             

  Ghi chú: Danh sách sắp xếp thứ tự các hạng B, C, D, E, F gửi kèm bản photocopy có chứng thực hoặc công chứng giấy đăng ký từng xe.

  7. Sân tập lái: diện tích ……........m2

  - Đã tạo lập các tình huống để tập lái trên bãi tập;

  - Có hiện trường tập lái thực tế.

  8. Đánh giá chung, đề nghị.

                               HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)

                                      (Ký tên, đóng dấu)

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn