Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Thủ tục cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

  • 06/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Cá nhân nộp hồ sơ tại Vụ Quản lý Phương tiện và người lái thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng Quản lý Phương tiện và người lái thuộc Sở GTVT.

  1. Trình tự thực hiện:

  a) Nộp hồ sơ TTHC:

  - Cá nhân nộp hồ sơ tại Vụ Quản lý Phương tiện và người lái thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng Quản lý Phương tiện và người lái thuộc Sở GTVT.

  b) Giải quyết TTHC:

  - Vụ quản lý phương tiện và người lái Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng Quản lý Phương tiện và người lái Sở GTVT tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thông báo thời hạn tập huấn nghiệp vụ dạy thực hành lái xe.

  - Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải tổ chức tập huấn nghiệp vụ dạy thực hành lái xe và cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

  2. Cách thức thực hiện:

  - Trực tiếp tại Vụ Quản lý Phương tiện và người lái thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam; hoặc

  - Phòng Quản lý Phương tiện và người lái  thuộc Sở Giao thông vận tải.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  - Đơn đề nghị theo mẫu quy định;

  - Giấy phép lái xe bản sao chụp (kèm bản chính để đối chiếu).

  - Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng cấp tương đương trở lên (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu).

  - Chứng chỉ sư phạm (bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu).

  - 02 ảnh mầu cỡ 3x4 cm kiểu giấy chứng minh nhân dân.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).                         

  4. Thời hạn giải quyết:          

  - Sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đạt kết quả tập huấn.

  5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

  6. Cơ quan thực hiện TTHC:

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải;

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng  Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải;

  d) Cơ quan phối hợp nếu có: Không có.

  7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

  - Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

  8. Phí và lệ phí : Không có.

  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:          

  - Đơn đề nghị tập huấn, cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.

  10. Yêu cầu thực hiện TTHC:

  - Cá nhân phải dự tập huấn và kiểm tra đạt yêu cầu theo quy định.

  11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

  - Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;

  - Thông tư số 15/2011/T -BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.

  Mẫu Đơn đề nghị tập huấn, cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẬP HUẤN, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

  GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE

      Kính gửi: Sở Giao thông vận tải  (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) ............

  Tôi là:................................................Quốc tịch:..............................................  

  Sinh ngày:…………tháng ………năm…………………...........……………

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú………………………..............……………

  Nơi cư trú:.......................................................................................................

  Có giấy chứng minh nhân dân số: .................., cấp ngày....tháng.......năm......

  Nơi cấp:...........................................................................................................

  Có giấy phép lái xe số: ....................., hạng ...........do:....................................

  cấp ngày .......tháng .........năm ......

  Đề nghị cho tôi được tham gia tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy

  thực hành lái xe hạng...........................để dạy lái xe tại cơ sở đào tạo...........

  ........................................................................................................................

  Xin gửi kèm theo:

                          - 01 bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

  - 01 bản sao giấy phép lái xe (còn thời hạn);

  - 01 bản sao chứng chỉ sư phạm;

  - 02 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm;

  - Các tài liệu khác có liên quan gồm:

  ..................................................................................

  Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. 

                                                               .........., ngày .......tháng......năm 20....

                                                                                     NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                    (Ký và ghi rõ họ tên)

  Trân trọng!
  P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn ×