Trần Phương Hà

Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm

Luật sư tư vấn trường hợp trong hợp đồng thỏa thuận có nội dung thời hạn chậm nhất đóng phí bảo hiểm. Tuy nhiên ngày cuối cùng của thời hạn là ngày cuối tuần nên bên tham gia bảo hiểm xã hội không đóng phí. Ngày hôm sau thì bên được bảo hiểm bị sự cố về tài sản nhưng đơn vị bảo hiểm từ chối chi trả. Nội dung tư vấn như sau

Nội dung câu hỏi: Công ty chúng tôi có tham gia mua bảo hiểm tại Đơn vị BH X (có thời hạn bảo hiểm từ 17h ngày 30/1/2017 đến 17 giờ ngày 30/11/2018), tại nội dung Hợp đồng bảo hiểm kí kết có quy định về các kì hạn thanh toán như sau:

+ Đợt 1 :......chậm nhất vào ngày 29/12/2017

+ Đợt 2: Số tiền phí bảo hiểm....thanh toán chậm nhất vào ngà 27/01/2018

+ Đợt 3:.......Cty Chúng tôi đã thực hiện việc nộp phí bảo hiểm đợt 1 đúng theo quy định tại thỏa thuận. Tuy nhiên do hạn thanh toán đợt 2 (27/01/2018) lại rơi vào ngày Thứ 7 nên Cty đã không thể thanh toán và đến ngày 31/01/2018 Cty chúng tôi mới thanh toán cho Cty bảo hiểm được. Không may cho Cty chúng tôi là vào ngày 28/01/2018 (ngày chủ nhật), đơn vị lại xảy ra sự cố về tài sản được bảo hiểm, chúng tôi đã thông báo cho Công ty bảo hiểm, Cty giám định đầy đủ theo yêu cầu và đã thực hiện quyền được yêu cầu bồi thường.Tuy nhiên, Cty Bảo hiểm X đã tiến hành từ chối quyền lợi bảo hiểm của đơn vị chúng tôi với lý do " thời điểm tổn thất xảy, cty chúng tôi chưa nộp phí bảo hiểm theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng BH". Tôi có khiếu nại về việc Hạn thanh toán phí đợt 2 nằm trong ngày nghỉ (thứ 7) thì theo Luật dân sự phải tính cho đơn vị tôi vào thời điểm này làm việc kế tiếp (tức ngày thứ 2). Tuy nhiên Công ty Bảo hiểm X viện dẫn vấn đề Kỳ thanh toán nêu trong Hợp đồng bảo hiểm được xét là HẠN THANH TOÁN, tức 1 thời điểm cụ thể chứ không phải là THỜI HẠN như quy định trong Luật Dân sự.Thực sự tôi rất bối rối về điểm quy định này. 

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi tư vấn như sau 

Theo thông tin bạn cung cấp, trong hợp đồng bảo hiểm giữa công ty bạn và đại lý bảo hiểm có thỏa thuận về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm đợt 2 là chậm nhất vào ngày 27/01/2018. Bạn cần xác định ngày cuối cùng thực hiện nghĩa vụ thanh toán đợt 2 là 27/11 có phải là ngày nghỉ hàng tuần của bên đại lý bảo hiểm hay không. Trường hợp xác định ngày 27/11 là ngày nghỉ hàng tuần của đơn vị bảo hiểm theo nội quy lao động, hợp đồng lao động,.. của đơn vị thì thời hạn kết thúc là thời điểm ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó. Cụ thể được quy định tại Điều 148 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

"Điều 148. Kết thúc thời hạn

1. Khi thời hạn tính bằng ngày thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn.

2. Khi thời hạn tính bằng tuần thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày tương ứng của tuần cuối cùng của thời hạn.

3. Khi thời hạn tính bằng tháng thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày tương ứng của tháng cuối cùng của thời hạn; nếu tháng kết thúc thời hạn không có ngày tương ứng thì thời hạn kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng đó.

4. Khi thời hạn tính bằng năm thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày, tháng tương ứng của năm cuối cùng của thời hạn.

5. Khi ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì thời hạn kết thúc tại thời điểm kết thúc ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ đó."

Như vậy, trong trường hợp xác định ngày 27/11 ( vào thứ 7) là thời hạn chậm nhất phải nộp phí bảo hiểm theo thỏa thuận của các bên nhưng nếu ngày này và ngày 28/11 là ngày nghỉ hàng tuần của đơn vị bảo hiểm thì công ty bạn có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm vào ngày làm việc tiếp theo tức là ngày 29/11.

Nếu ngày 27/11 rơi vào ngày thứ 7 nhưng không phải là ngày nghỉ của đơn vị bảo hiểm thì công ty bạn có trách nhiệm nộp phí bảo hiểm vào ngày 27/11 theo như đã thỏa thuận.

Ngoài ra, bạn cần phải xác định thêm vấn đề liên quan đến việc phương thức thanh toán ( như thanh toán trực tiếp tại đơn vị bảo hiểm; thanh toán qua tài khoản;... ) và địa điểm thanh toán phí bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm của các bên đã ký để xác định trách nhiệm.

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Hình sự - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169