Trần Kim Khánh

Thời gian để tính trợ cấp thôi việc được hiểu như nào?

Trợ cấp thôi việc là gì? Những trường hợp nào khi người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc? Mức hưởng và thời gian hưởng trợ cấp thôi việc của người lao động là như thế nào? … Luật Minh Gia giải đáp các vấn đề trên như sau:

1. Luật sư tư vấn về trợ cấp thôi việc theo quy định

Trợ cấp thôi việc là chế độ của người lao động được chi trả cho khoảng thời gian làm việc mà không được tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Chế độ trợ cấp thất nghiệp được Bộ luật Lao động quy định rõ về mức hưởng, thời gian tính để hưởng bảo hiểm thất nghiệp …. Nếu bạn là người lao động thuộc diện được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc, bạn phải nắm rõ các quy định pháp luật về vấn đề này.

Trong trường hợp bạn đang có thắc mắc, chưa nắm rõ các quy định pháp luật về trợ cấp thôi việc theo quy định của Bộ luật Lao động, hãy gửi câu hỏi của mình qua Email của Luật Minh Gia hoặc liên hệ Hotline: 1900.6169 để được các Luật sư, chuyên viên tư vấn giải đáp nhanh chóng các thắc mắc của mình.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống Luật Minh gia đã tư vấn dưới đây để có thêm các thông tin chi tiết về chế độ của người lao động khi nghỉ việc và đối chiếu với trường hợp của mình.

2. Hỏi vể trợ cấp thôi việc của bảo hiểm xã hội

Nội dung tư vấn: Kính gửi luật sư!Tôi làm việc tại một bệnh viện quận ở TPHCM. Tôi được nhận quyết định (giấy điều động về khoa tôi làm) ngày 05/9/2007. Bệnh viện ký với tôi "Hợp đồng tạm tuyển"  lần 1 từ 05/9/2007 đến 31/12/2007. Sau đó ký hợp đồng tạm tuyển lần 2 từ 02/0/2008 đến 31/12/2008 (Thời điểm này tôi được đóng BHYT, BHXH từ tháng 3/2008, nhưng chưa được hưởng các trợ câp độc hại đúng với ngành xét nghiệm tôi đang làm vì chưa vô biên chế). Sau đó là Hợp đồng từ 01/12/2008 đên 31/12/2008. Sau đó là hợp đồng từ 02/01/2009 đến 31/112/2009. Nhận Quyết định bổ nhiệm ngạch viên chức từ 01/12/2009 từ UBND quận. Hiện tại hệ số lương của tôi  là 2.66 hưởng từ 01/12/2016.

Nay tôi làm đơn xin nghỉ từ 01/06/2018 theo nguyện vọng cá nhân. Tờ đơn xin nghỉ tôi ghi rõ: Thời gian công tác từ 05/09/2007. Nhưng vừa rồi tôi nhận quyêt định từ phòng nội vụ quận  giải quyết như sau:Từ 10/3/2008 đên 311/12/2008 tôi được hưởng trợ cấp thôi việc do cơ quan chi trả. Từ 01/01/2009 đến 31/5/2018 hưởng trợ cấp thất nghiệp do BHXH chi trả. Tôi thấy không có ghi thời gian bắt đầu lúc tôi vào làm 05/09/2007, tôi biết được tờ đề nghị từ cơ quan tôi gửi qua phòng nội vụ ghi câu "Thời gian công tác 01/03/2008". Tôi thắc mắc (vì thiếu của tôi 6 tháng- từ 05/09/2007 đến 28/2/2008 )thì được phòng Tổ chức giải thích rằng đó là thời gian đóng BHXH, phòng nội vụ chỉ giải quyêt từ thời gian đóng BHXH, ai lại đi tính từ lúc thử việc. (Tôi có ghi âm được câu trả lời này). Tôi không ký vào quyết định, chờ tìm hiểu lại, chờ trả lời thỏa đáng cho tôi. Tôi yêu cầu xem lại Nghị định 05/22015/NĐ-CP điểm c khoản 3 điều 14 và Khoản 2 điều 48 Bộ luật lao động 2012 có ghi rất rõ về thời điểm lao động thực tê là như thề nào, cách tính như thế nàoBên phòng Tổ chức trả lời rằng để chuyển qua Tài vụ xem họ tính như thế nào chứ giờ họ gửi hồ sơ qua phòng nội vụ thì quyết định gửi về như vậy. Ở đây tôi nhận thấy tờ đề nghị mà cơ quan tôi gửi qua (trước đó tôi không được biết, nay tôi thấy) ghi thời gian công tác của tôi 01/03/2008. Trong khi thực tế thời gian công tác của tôi từ 05/09/2007, 01/03/2008 là thờì điểm họ đóng BHXH cho tôi.

Vậy luật sư cho tôi hỏi: 1. Họ gửi cho phòng nội vụ thời điểm công tác là thời điểm đóng BHXH (mất 6 tháng trước đó) là đúng hay sai?Theo tôi phải ghi rõ: thời gian công tác, thời gian đóng BHXH là 2 câu khác nhauTôi có được quyền yêu cầu làm lại quyết định hoặc quyết định này từ phòng nội vụ về trợ cấp thất nghiệp đã thỏa đáng rồi, còn trợ cấp thôi việc do cơ quan chi trả thì chỉ cần cơ quan xác nhận cho tôi hưởng trợ cấp thôi việc đúng như Nghị định 05/2015 (có giám đốc ký), từ 05/09/2007 đến 31/12/2008 (1năm 4 tháng chứ không phải 10 tháng như đã ghi) trong đó ghi rõ mức hưởng như thế nào, hệ số ra vào (vì nghị định chỉ ghi nửa tháng lương bình quân nên cũng không hiểu là lương đang hưởng hay chỉ hệ số lương x căn bản).Tôi xin chân thành cảm ơn Đoàn luật sư Minh Gia

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:   

Về điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc:

Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 về trợ cấp thôi việc. Cụ thể:

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Như vậy, nếu hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động,  bạn sẽ thuộc đối tượng được tính hưởng trợ cấp thôi việc khi thôi việc. 

 Về căn cứ tính thời gian hưởng: Đối với trường hợp của bạn, cách xác định thời gian để tính trợ cấp thôi việc là thời gian đã làm việc thực tế trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian làm việc thực tế ở đây bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động. cụ thể, tại Điều 14 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết như sau:

“…3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Trong đó:

a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian thử việc, học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ hằng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo các Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động; thời gian nghỉ để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian nghỉ vì bị tạm đình chỉ công việc và thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội;

b) Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm: Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc…”

Như vậy, thời gian để tính hưởng trợ cấp thôi việc của bạn được xác định từ thời điểm 5/9/2007 - 31/12/2008. Việc xác định tiền lương làm căn cứ hưởng trợ cấp thôi việc được tính là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi bạn thôi việc. Căn cứ vào quy định của Bộ luật lao động và Luật bảo hiểm xã hội hiện hành, tiền lương để tính trợ cấp thôi việc và tiền lương để tính bảo hiểm xã hội đều dựa trên cơ sở tiền lương quy định trong Hợp đồng lao động (mức lương theo công việc và chế độ phụ cấp gắn liền trưc tiếp tới tính chất công việc,...).

Liên quan tới việc Phòng nội vụ  xác định thời điểm công tác là thời điểm đóng BHXH:  Theo quy định pháp luật  thời gian công tác và thời gian đóng bảo hiểm xã hội là hai khoảng thời gian khác nhau. Thời gian để làm căn cứ tính hưởng bảỏ hiểm xã hội được xác định là thời gian tổng thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội (tức là từ tháng 3/2008 trở đi). Do vậy, việc phòng nội vụ ghi trên quyết định xác định thời gian hưởng bảo hiểm xã hội là thời gian công tác là không phù hợp với quy định của pháp luật, mà phải là thời gian đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Vậy nên, bạn có thể làm đơn đề nghị yêu cầu đơn vị xác định lại thời gian công tác thực tế và tổng thời gian tham gia đóng bảo hiểm xã hội của mình để làm căn cứ tính hưởng quyền lợi (trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm xã hội).

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Gọi ngay