1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Dân sự
 • Thành lập văn phòng thừa phát lại

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Thừa phát lại thành lập văn phòng Thừa phát lại phải có hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng Thừa phát lại gửi Sở Tư pháp. Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp

  Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đề nghị thành lập văn phòng Thừa phát lại;

  - Đề án thành lập văn phòng Thừa phát lại, trong đó nêu rõ về sự cần thiết thành lập; dự kiến về tổ chức, tên gọi; bộ máy giúp việc, trong đó nêu rõ số lượng, chức danh, trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị của họ; địa điểm đặt trụ sở; các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện.

  - Kèm theo đề án phải có các tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập văn phòng Thừa phát lại.

  - Bản sao quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại.

  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng Thừa phát lại, Sở Tư pháp phải thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập văn phòng Thừa phát lại.

  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân (Thừa phát lại).

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại.

  Lệ phí (nếu có): chưa có quy định cụ thể

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

  - Trụ sở văn phòng Thừa phát lại có diện tích bảo đảm cho hoạt động, cho việc lưu trữ tài liệu và thuận tiện cho khách hàng; có các điều kiện vật chất cần thiết khác để hoạt động.

  - Có tổ chức bộ máy theo quy định pháp luật tại nơi đăng kí thành lập văn phòng Thừa phát lại.

  (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ tư pháp)

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169