Triệu Lan Thảo

Tham gia giao thông đúng luật có phải bồi thường thiệt hại?

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Kính gửi vp luật sư. Tôi xin hỏi người tham gia giao thông đúng đường, làn đường, đúng luật đâm phải người tham gia giao thông cố tình đi ngược chiều trên đường cao tốc, đường cấm đi ngược chiều... thì bản thân người tham gia giao thông đúng luật có phải bồi thường thiệt không? quy định cụ thể thế nào? Xin cảm ơn luật sư.

 

=> Tư vấn quy định về bồi thường thiệt hại do tai nạn giao thông, gọi: 1900.6169

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi về cho công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

 

Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

 

“1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

 

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

 

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

 

Điều 601 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra như sau:

 

“1. Nguồn nguy hiểm cao độ bao gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.

 

Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải vận hành, sử dụng, bảo quản, trông giữ, vận chuyển nguồn nguy hiểm cao độ theo đúng quy định của pháp luật.

 

2. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 

3. Chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây:

 

a) Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại;

 

b) Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

…”

 

Theo các quy định đã nêu trên, người gây thiệt hại sẽ không phải bồi thường thiệt hại nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại. Do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ nên chúng tôi chưa thể xác định bạn có lỗi gì trong quá trình tham gia giao thông hay không do đó chúng tôi chia thành các trường hợp sau:

 

Thứ nhất, bạn có lỗi trong quá trình tham gia giao thông

 

Nếu bạn có lỗi gây ra thiệt hại và phía người bị thiệt hại cũng có lỗi thì tùy thuộc vào mức độ lỗi của các bên để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của bạn. ĐIều 685 Bộ luật dân sự 2015 quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại như sau:

 

“4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.”

 

Như vậy, để xác định cụ thể mức bồi thường thì cần phụ thuộc vào thực tế mức thiệt hại mà người gây thiệt hại gây ra cho phía bên kia. Còn đối với người tham gia giao thông cố tình đi ngược chiều trên đường cao tốc, đường cấm đi ngược chiều thì cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm luật giao thông của họ. Nhưng nghĩa vụ hành chính đó sẽ độc lập với trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người gây ra thiệt hại.

 

Thứ hai, nếu như bạn gây ra thiệt hại nhưng lỗi được xác định là hoàn toàn thuộc về người bị thiệt hại

 

Trong trường hợp này, nếu bạn hoàn toàn không có lỗi gây ra thiệt hại thì căn cứ theo quy định Điều 584 và Điều 601 đã nêu trên bạn không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trừ trường hợp các bên có thỏa thuận.

 

Vì thế, việc xác định lỗi trên thực tế trong trường hợp của bạn là rất quan trọng.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Tham gia giao thông đúng luật có phải bồi thường thiệt hại?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

Chuyên viên: Lương Sen - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Bài viết liên quan
Tư vấn miễn phí