Vy Huyền

Quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản thừa kế

Luật sư tư vấn về vấn đề quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản theo nội dung di chúc như sau: Kính thưa văn phòng luật sư, sau đây tối tóm tắt nội dung bản di chúc như sau: Gia đình tôi có 5 anh chị em được mẹ tôi chia cho mỗi người một mảnh đất. Trong đó có chia riêng một mảnh được dùng làm nhà thờ có diện tích 76m2.

 

Và câu cuối cùng trong di chúc có viết “Riêng phần nhà, đất thuộc nhà thờ là của tôi và con trai tôi là Nguyễn Văn V có trách nhiệm trông nom thờ cúng tổ tiên”. Vậy theo phần di chúc như trên thì em tôi là Nguyễn Văn V được những quyền lợi gì liên quan đến phần nhà đất của nhà thờ. Tôi xin cảm ơn văn phòng luật sư.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Vì mẹ bạn trước khi mất có để lại di chúc nên nếu đây là di chúc hợp pháp theo quy định của pháp luật dân sự (có chữ ký của mẹ bạn và mẹ bạn soạn thảo di chúc trong tình trạng minh mẫn, tỉnh táo), do đó mọi nghĩa vụ cũng như quyền lợi của những người thừa kế sẽ được tuân theo nội dung di chúc.

 

Trong di chúc có ghi là: “Riêng phần nhà, đất thuộc nhà thờ là của tôi và con trai tôi là Nguyễn Văn V có trách nhiệm trông nom thờ cúng tổ tiên.” Do vậy, trách nhiệm của anh V chỉ dừng lại ở việc trông nom và quản lý phần đất thuộc nhà thờ này chứ không có quyền chiếm hữu, định đoạt quyền sử dụng mảnh đất này. Quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản được quy định cụ thể trong Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

 

Điều 617. Nghĩa vụ của người quản lý di sản

 

1. Người quản lý di sản quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 616 của Bộ luật này có nghĩa vụ sau đây:

 

a) Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

 

b) Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản;

 

c) Thông báo về tình trạng di sản cho những người thừa kế;

 

d) Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;

 

đ) Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế.

 

2. Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản quy định tại khoản 2 Điều 616 của Bộ luật này có nghĩa vụ sau đây:

 

a) Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác;

 

b) Thông báo về di sản cho những người thừa kế;

 

c) Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;

 

d) Giao lại di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc theo yêu cầu của người thừa kế.

 

Điều 618. Quyền của người quản lý di sản

 

1. Người quản lý di sản quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 616 của Bộ luật này có quyền sau đây:

 

a) Đại diện cho những người thừa kế trong quan hệ với người thứ ba liên quan đến di sản thừa kế;

 

b) Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế;

 

c) Được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

 

2. Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản quy định tại khoản 2 Điều 616 của Bộ luật này có quyền sau đây:

 

a) Được tiếp tục sử dụng di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc được sự đồng ý của những người thừa kế;

 

b) Được hưởng thù lao theo thỏa thuận với những người thừa kế;

 

c) Được thanh toán chi phí bảo quản di sản.

 

3. Trường hợp không đạt được thỏa thuận với những người thừa kế về mức thù lao thì người quản lý di sản được hưởng một khoản thù lao hợp lý.

 

Như vậy, em trai bạn sẽ có các quyền liên quan đến việc quản lý di sản thừa kế theo quy định tại Điều 618 đã nêu trên.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản thừa kế. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến - Số 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng
Luật gia: Trần Hoàng Việt – Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169