Đồng Xuân Thuận

Quy định về xét tuyển không qua thi công chức

Tôi tốt nghiệp Đại học kiến trúc hà nội 2004, năm 2007 tôi lập Công ty và tôi là giám đốc, sau đó tôi nghỉ và bàn giao Công ty cho người khác. Trong thời gian này tôi không đóng bảo hiểm xã hội (Do nhiều nguyên nhân).
Yêu cầu tư vấn: 

-Đến 2/2014 tới nay 8/2015 tôi vào làm hợp đồng trong Phòng Công thương một huyện, có đóng bảo hiểm từ 2/2014 tới 8/2015.

- Đến tháng 9/2015, UBND tỉnh có thông báo kế hoạch thi tuyển công chức, trong đó có đoạn mục 6, phần b:

"Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau…”

Tôi xin hỏi, trong trường hợp này tôi có năm trong diện tiếp nhận đặc biệt trong tuyển dụng công chức không ạ. Tôi có gửi kèm theo văn bản của UBND tỉnh.
Xin chân thành cám ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:
 
Điều 10 – Thông tư 13/2010/TT-BNV. Tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

1. Điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển:

a) Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước và người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

- Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tốt nghiệp thủ khoa ở trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ở trong nước hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác này không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc xác định tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, loại xuất sắc ở nước ngoài được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp; trường hợp bằng tốt nghiệp không xếp loại thì cơ quan quản lý công chức báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp để Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định theo thẩm quyền quản lý công chức.

b) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển, nếu có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

- Bảo đảm các điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Điều 1 Thông tư này;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên; hiện đang công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển; có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc và nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn); trong thời gian công tác 05 năm gần nhất không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.
 
Điều 19 – Nghị định 24/2010/NĐ-CP. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng

1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau: 

c) Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 
 
Ở đây bạn không nói rõ là sau khi lập công ty năm 2007, sau đó bạn chuyển giao công ty vào thời điểm nào nên tôi chia ra hai trường hợp:

Trường hợp 1: Nếu sau khi lập công ty bạn bàn giao luôn cho người khác vào năm 2007, thì thời gian làm việc của bạn chỉ tính từ tháng 2/2014 đến tháng 8/2015 khi làm việc tại phòng Công thương huyện. Do chưa đủ thời gian theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP là 05 năm công tác ttrong nghành nên bạn sẽ không được tiếp nhận không qua thi tuyển, mà bạn sẽ phải đăng ký dự thi công chức theo pháp luật quy định.

Trường hợp 2: Nếu sau khi lập công ty bạn vẫn tiếp tục làm việc với vị trí giám đốc cho từ năm 2007 đến đủ 5 năm sau hoặc từ năm 2007 đến 3 năm 6 tháng sau ( sẽ được cộng dồn với 1.5 năm bạn làm việc ở phòng công thương nếu công việc giống nhau nằm trong ngành, lĩnh vực cần tuyển)  thì bạn sẽ đủ điều kiện xét tuyển không thi công chức.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Quy định về xét tuyển không qua thi công chức. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng


Luật gia: Bảo Lâm – Công ty Luật Minh Gia. 
Gọi ngay