1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Dân sự
 • Quy định về người vắng mặt tại nơi cư trú

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Người vắng mặt tại nơi cư trú và các vấn đề liên quan như thông báo tìm kiếm, quản lý tài sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt và các nội dung khác liên quan như sau:

  Theo quy định tại Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 thì các vấn đền về người vắng mặt tại nơi cư trú được quy định như sau:

  Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó

  Khi một người biệt tích sáu tháng liền trở lên thì những người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu Toà án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự và có thể yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt quy định tại Điều 75 của Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11.

  Quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú

  1. Theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án giao tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú cho những người sau đây quản lý:

  a) Đối với tài sản đã được người vắng mặt uỷ quyền quản lý thì người được uỷ quyền tiếp tục quản lý;

  b) Đối với tài sản chung thì do chủ sở hữu chung còn lại quản lý;

  c) Tài sản do vợ hoặc chồng đang quản lý thì vợ hoặc chồng tiếp tục quản lý; nếu vợ hoặc chồng chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự thì con đã thành niên hoặc cha, mẹ của người vắng mặt quản lý.

  2. Trong trường hợp không có những người được quy định tại khoản 1 Điều này thì Toà án chỉ định một người trong số những người thân thích của người vắng mặt tại nơi cư trú quản lý tài sản; nếu không có người thân thích thì Toà án chỉ định người khác quản lý tài sản.

  Nghĩa vụ của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú

  Người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú có các nghĩa vụ sau đây:

  1. Giữ gìn, bảo quản tài sản của người vắng mặt như tài sản của chính mình;

  2. Bán ngay tài sản là hoa màu, sản phẩm khác có nguy cơ bị hư hỏng;

  3. Thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, thanh toán nợ đến hạn của người vắng mặt bằng tài sản của người đó theo quyết định của Toà án;

  4. Giao lại tài sản cho người vắng mặt khi người này trở về và phải thông báo cho Toà án biết; nếu có lỗi trong việc quản lý tài sản mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

  Quyền của người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú

  Người quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú có các quyền sau đây:

  1. Quản lý tài sản của người vắng mặt;

  2. Trích một phần tài sản của người vắng mặt để thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn của người vắng mặt;

  3. Được thanh toán các chi phí cần thiết trong việc quản lý tài sản.

  Trân trọng !
  P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169