Bùi Thanh Hương

Quy định về người hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc

Luật sư tư vấn về trường hợp di chúc không cho người con được hưởng thừa kế nhưng vẫn được hưởng thừa kế có đúng không, cụ thể như sau: Thưa luật sư! Em muốn hỏi cha mẹ em đã ly hôn, tài sản chia làm hai. Vậy phần tài sản của ba em có thể để di chúc cho người khác như ông bà, anh chị em.... bên nội được không, con cái không có tên trong di chúc có được hưởng tài sản không? Nhờ luật sư tư vấn về vấn đề này. Chân thành cảm ơn.

 

=> Tư vấn quy định pháp luật về thừa kế, gọi: 1900.6169

 

Trả lời:Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Điều 626 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Quyền của người lập di chúc như sau:

 

“Người lập di chúc có quyền sau đây:

 

1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế.

 

2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế.

 

3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng.

 

4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

 

5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.”

 

Theo quy định này, người có di sản có thể thể hiện ý chí của cá nhân trong di chúc nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác khi chết. Vì vậy, khi bố bạn để lại di chúc cho ông bà, anh chị em bên nội là hợp pháp.

 

Trường hợp con cái không có tên trong di chúc nhưng được hưởng thừa kế nếu họ thuộc trường hợp được quy định tại Điều 644 Bộ luật dân sự 2015:

 

Điều 644 quy định về Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc như sau:

 

“1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

 

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

 

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

 

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

 

Khoản 1 Điều 621 Bộ luật dân sự 2015 quy định về người không được quyền hưởng di sản như sau:

 

“1. Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

 

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

 

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

 

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

 

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.”

 

Như vậy, nếu người con này là người chưa thành niên hoặc là người đã thành niên nhưng không có khả năng lao động và không thuộc vào trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 621 đã nêu trên thì vẫn được hưởng tài sản dù không có tên trong di chúc.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Quy định về người hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến - Số 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng.

Chuyên viên Khánh Linh - Công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay