LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định mới nhất về đăng ký sang tên chuyển nhượng xe - Thông tư 15/2014/TT-BCA

Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ,

Trả lời:

Ngày 04/04/2014, Bộ Công an ban hành Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2014 thay thế các Thông tư sau:

- Thông tư 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe.

- Thông tư 75/2011/TT-BCA ngày 17/11/2011 sửa đổi, bổ sung điểm 3.1.7 khoản 3 Điều 7 Thông tư số 36/2010/TT-BCA.

- Thông tư 12/2013/TT-BCA ngày 01/3/2013 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư 36/2010/TT-BCA.

Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về việc cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của Luật giao thông đường bộ. Các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này gồm xe ôtô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo; xe mô tô hai, ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện), xe máy chuyên dùng của Công an sử dụng vào mục đích an ninh...

     Sau đây là một số điểm mới của Thông tư:

* Đơn giản các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp thủ tục:

     - Các trường hợp cấp mới, cấp lại, đổi lại biển số xe, CSGT sẽ cấp biển số ngay sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải chờ sản xuất biển số thì thời gian cấp, đổi lại không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp đăng ký tạm thời thì cấp giấy đăng ký xe và biển số xe tạm thời ngay trong ngày.

     - Trường hợp cấp mới, đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe; cấp hồ sơ sang tên, di chuyển xe; cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe thì thời gian hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

     - Thời hạn cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe bị mất không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

     - Hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn về thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe trong cùng tỉnh hoặc khác tỉnh (đăng ký sang tên xe cùng tỉnh, sang tên xe đổi chủ khác tỉnh, chuyển xe nguyên chủ đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác…)

     - Tuy nhiên, Thông tư 15/2014/TT-BCA cũng nêu rõ thời hạn giải quyết đăng ký sang tên cho xe máy, mô tô ba bánh qua nhiều chủ hoặc người đang sử dụng không có chứng từ chuyển nhượng vẫn áp dụng các quy định hiện hành cho đến hết năm 2016.

*Tăng trách nhiệm đối với chủ xe:

     - Ngay khi bán, cho, tặng xe hoặc có quyết định điều chuyển, chủ xe phải thông báo bằng văn bản (theo mẫu 01 ban hành kèm theo thông tư) đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe đó để theo dõi. (điều 6). Nếu không, chủ xe phải tiếp tục chịu trách nhiệm trước pháp luật về chiếc xe đó cho đến khi người mua, được điều chuyển, cho, tặng xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe. (có thể bị xử lý hành chính, chịu trách nhiệm liên đới về mặt bồi thường dân sự…trong trường hợp xe gây tai nạn giao thông hoặc được sử dụng làm phương tiện phạm tội)

     - Đối với việc đăng ký sang tên xe trong trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người thì chủ phương tiện hiện tại phải viết giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe và có xác nhận về địa chỉ thường trú do công an cấp xã cấp. Nếu mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe thì phải trình bày rõ lý do.

     - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe.

* Quy định về xe là tài sản chung:

     - Đối với xe là tài sản chung của vợ chồng, chủ xe tự nguyện khai là tài sản chung của vợ chồng, phải ghi đầy đủ họ, tên và chữ ký của vợ, chồng trong giấy khai đăng ký xe; trường hợp xe thuộc tài sản chung của vợ chồng đã đăng ký đứng tên một người, nay có nhu cầu đăng ký xe là tài sản chung của hai vợ chồng thì phải khai giấy khai đăng ký xe, có chữ ký của hai vợ chồng; cơ quan đăng ký xe thu lại giấy chứng nhận đăng ký xe cũ, cấp giấy chứng nhận đăng ký xe mới.

     - Xe của đồng sở hữu khi bán, cho, tặng phải có đủ chữ ký hoặc giấy ủy quyền bán thay của các chủ sở hữu.

* Quy định mới về chuyển nhượng, sang tên đối với xe nhập khẩu:

     - Xe nhập khẩu được miễn thuế đã sử dụng tại Việt Nam mà có trị giá tính thuế nhập khẩu bằng 0% theo quy định của Bộ Tài chính; xe của Việt kiều hồi hương đã về đến cảng Việt Nam trước ngày 01/4/2014 thì được chuyển nhượng, sang tên, di chuyển theo quy định.

     - Xe của Việt kiều hồi hương đã về đến cảng Việt Nam từ ngày 01/4/2014 thì Việt kiều đó phải đăng ký xe rồi mới được chuyển nhượng; khi chuyển nhượng xe phải có chứng từ truy thu thuế theo quy định của Bộ Tài chính thì được sang tên, di chuyển theo quy định.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Quy định mới nhất về đăng ký, sang tên chuyển nhượng xe - Thông tư 15/2014/TT-BCA. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn