Tuấn Luật sư

Nghĩa vụ của người bảo lãnh vay tiền

Tôi cho anh tôi mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp ở ngân hàng (tôi là người đứng ra bảo lãnh) nhưng đến thời gian trả nợ mà không có khả năng trả nợ và ngân hàng đang đòi phát mại tài sản. Tôi có thể khởi kiện anh ta để lấy lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không? Và tôi phải làm như thế nào?

 

Trả lời: Trong trường hợp này, Vì bạn đứng ra bảo lãnh cho anh bạn vay tiền, vì thế khi đến hạn trả tiền anh bạn không trả được số tiền đó thì ngân hàng có quyền yêu cầu bạn phải thay anh bạn trả khoản tiền đó.

 

Theo Khoản 1 Điều 41 Nghị định 163/2005/NĐ-CP quy định về căn cứ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định, bao gồm các trường hợp sau đây: " Khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh"

 

Nếu bạn không trả được thay anh bạn số tiền trên trong thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh thì ngân hàng có quyền phát mại tài sản thế chấp là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 Nghị định 163/2005/NĐ-CP về xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp không có thoả thuận về phương thức xử lý là: "Trong trường hợp không có thoả thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì các tài sản này được bán đấu giá". 

 

Nếu bạn đã trả xong số tiền đó thì bạn có quyền yêu cầu ngân hàng trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thế chấp. Sau đó, bạn có quyền yêu cầu anh bạn hoàn trả lại số tiền đó theo quy định tại Điều 45 Nghị định 163/2006/NĐ-CP như sau: "Bên bảo lãnh thông báo cho bên được bảo lãnh về việc đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh; nếu không thông báo mà bên được bảo lãnh tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với bên nhận bảo lãnh thì bên bảo lãnh không có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ đối với mình. Bên bảo lãnh có quyền yêu cầu bên nhận bảo lãnh hoàn trả những gì đã nhận từ bên bảo lãnh".

 

Vì thế, trong trường hợp này nếu bạn có khởi kiện thì vẫn không thể đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trừ trường hợp bạn đã thanh toán xong khoản nợ thay anh bạn mà ngân hàng vẫn không trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bạn.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Nghĩa vụ của người bảo lãnh vay tiền. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169