Nguyễn Thị Biển

Nghị định và Thông tư có những quy định không đồng nhất thì áp dụng văn bản nào?

Khi nói đến văn bản quy phạm pháp luật, người dân thường nghĩ ngay đến các bộ luât, nghị định hướng dẫn luật. Tuy nhiên, do chưa hiểu rõ bản chất của các loại văn bản nên dễ gây ra lầm tưởng vị trí pháp lý của các loại văn bản. Để có thêm kiến thức về lĩnh vực này, Luật Minh gia tư vấn một số nội dung như sau:

1.Luật sư tư vấn về giá trị của Nghị định và thông tư.

Khi ban hành một văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan có thẩm quyền đã phải dự đoán các mối quan hệ phát sinh trong quá trình điều chỉnh. Do vậy, các văn bản pháp luật được ban hành luôn phải đảm bảo tính thực tiễn.

Trong quá trình ban hành các văn bản luật và dưới luật, phải đảm bảo được tính thống nhất và tập trung. Bởi văn bản dưới luật là hình thức quy định chi tiết các điều luật trên cơ sở văn bản Luật. Tuy nhiên trên thực tế, có những quy định không đồng nhất ở các văn bản nên khi triển khai thi hành pháp luật gặp nhiều vướng mắc. Vậy, sẽ áp dụng văn bản nào để điều chỉnh vấn đề đó.

Nếu có cùng thắc mắc như trên, quý khách hàng có thể liên hệ với Công ty Luật Minh Gia thông qua hình thức như gửi Email tư vấn hoặc liên hệ trực tiếp tới số tổng đài 1900.6169 để được kịp thời hỗ trợ giải đáp các thắc mắc.

2. Tư vấn về việc áp dụng Nghị định hay Thông tư nếu có quy định không đồng nhất.

Nội dung tư vấn như sau:​ Nhờ Luật sư tư vấn cho tôi  Về lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính:Tôi được phân công kiểm tra hồ sơ xử lý vi phạm hành chính. Về Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng còn có sự chưa thống nhất về biểu mẫu xử lý.Cá nhân tôi cho rằng UBND cấp huyện và cấp xã khi xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng thì áp dụng biểu mẫu theo hướng dẫn của Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên có một số ngành không thống nhất mà yêu cầu phải áp dụng biểu mẫu theo hướng dẫn tại Thông tư 97/2014/TT-BQP.Vậy UBND cấp huyện và cấp xã sẽ áp dụng theo biểu mẫu nào, nhờ Luật sự tư vấn cho.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, với vụ việc của bạn chúng tôi có quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có quy định về nguyên tắc áp dụng văn bản pháp luật. Cụ thể:

Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở vềtrước thì áp dụng theo quy định đó.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

4. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra, trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản mới.

Theo đó Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ban hành những biểu mẫu áp dụng chung khi xử lý hành chính nhiều lĩnh vực khách nhau. Còn tại Thông tư 97/2014/TT - BQP quy định về ban hành, quản lý và sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính của bộ quốc phòng được "áp dụng đối với cơ quan, đơn vị và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc Bộ Quốc phòng; tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính tức thông tư  áp dụng riêng cho các đối tượng này.

Mặt khác khi xử lý vi phạm trong lĩnh vực quốc phòng an ninh văn bản áp dụng là Nghị định 120/2013/NĐ - CP, Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính trong phạm vi quyền của mình. Đồng thời tại Thông tư 95/2014/TT - BQP hướng dẫn về áp dụng biểu mẫu khi xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh quốc phòng thì xác định "Mẫu biểu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu thực hiện theo quy định của pháp luật về ban hành, quản lý, sử dụng mẫu biểu xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng".  

 Do đó khi sử dụng những biểu mẫu giải quyết xử lý vi phạm  hành chính trong lĩnh vực quốc phòng sẽ áp dụng biểu mẫu quy định tại Thông tư  97/2014/TT - BQP.

Gọi ngay