Hoài Nam

Mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính gửi luật sư Công ty luật Minh Gia cho tôi hỏi: Tôi ở tại huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, theo quy định thì tôi phải mua BHYT tại địa phương. Do tôi không có việc làm , nên phải đi làm thuê ở Sài Gòn. Khi tôi bị bệnh, hoặc tại nạn thì tôi phải vào bệnh viện tại Sài Gòn. Vậy thẻ BHYT của tôi có giá trị hay không và được giảm viện phí bao nhiêu, thủ tục giáy tờ như thế nào. Kính mong tổng đài tư vấn cho tôi.
Chào bạn.
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Luật Minh Gia. Đối với trường hợp của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Theo điều 26  Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 có quy định về vấn đề đăng ký khám bện, chữa bện bảo hiểm y tế như sau:

1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến  trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

3. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.

Ngoài ra theo khoản 2 điều 6 Thông tư số 10/2009/TT-BYT quy định:

“Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa phương đó tương đương với tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ghi trên thẻ bảo hiểm y tế của người đó.”

Như vậy, đối với trường hợp của bạn thì bạn hoàn toàn có thể được khám chữa bệnh tại địa phương nơi bạn làm việc và thẻ BHYT của bạn có giá trị  tại một nơi tương đương với tuyến chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám chứa bệnh được ghi trên thẻ BHYT của bạn .

Theo quy định tại  điều 22 Luật Bảo hiểm y tế quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế như sau:

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 2, 9 và 17 Điều 12 của Luật này;

b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

c) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 13 và 14 Điều 12 của Luật này;

d) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác

Như  vậy, đối với trường hợp của bạn (nếu bạn không thuộc hộ gia đình nghèo) thì bạn sẽ được hưởng chi phí là 100% nếu chi phí khám bệnh , chữa bệnh  của bạn thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã. Và  nếu chi phí khám chữa bệnh cao hơn mức do chính phủ quy định và khám bệnh , chữa bệnh tại tuyến huyện trở lên sẽ hưởng 80% chi phí khám, chữa bệnh .

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành.. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

.
Chuyên viên Lê Yến- Công ty Luật Minh Gia.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí