Tuấn Luật sư

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô - xe máy

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên, đổi chủ ô tô, xe máy được hướng dẫn cụ thể về thông tin phương tiện sang tên đổi chủ, chủ xe và các nội dung khác liên quan đến việc đăng ký sang tên, chuyển nhượng, cụ thể như đính kèm trên đây:

doi-giay-phep-lai-xe-jpg-13112012091025-U1.jpg

Tư vấn và hướng dẫn viết tờ khai đăng ký sang tên đổi chủ ô tô, xe máy (ảnh minh họa)

 

----------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN (Mẫu)


XE:............................... BIỂN SỐ................................

1. Họ tên chủ xe:.......................................................................................................................

2. Nơi thường trú:.....................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3. Số CMND:.......................................... cấp ngày....../....../.......tại.........................................

4. Có chiếc xe với đặc điểm sau:

Nhãn hiệu........................................ Số loại:.....................................loại xe............................

Màu sơn:............................ .............Số máy.....................................Số khung:.......................

5. Nay sang tên cho ông/bà:.....................................................................................................

6. Nơi thường trú:....................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………….

7. Lý do sang tên di chuyển (điều động hoặc cho, tặng, thừa kế, mua lại):…........................

……………………………………………………………………………………………….

DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY, SỐ KHUNG

Nơi dán bản cà số máy

Nơi dán bản cà số khung

8. Kèm theo Giấy này có:...........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

9. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các chứng từ trong hồ

sơ xe.

10. Đề nghị cơ quan đăng ký: (1)....................................................................

xét và làm thủ tục sang tên, di chuyển chiếc xe nói trên.

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC

       (Ký, ghi rõ họ tên)

........, ngày........tháng.......năm.......

CHỦ XE

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

(1) Ở Bộ ghi Cục CSGTĐB-ĐS, ở Tỉnh, TP ghi Phòng CSGT.....

ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện.......

(2) Ở Bộ ghi Cục trưởng, ở Tỉnh, TP ghi Trưởng phòng,

ở huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng CA huyện, thị xã, TP.

Trân trọng !
P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí