Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế - Nội dung gồm thông tin về các bên trong hợp đồng, nội dung phụ lục hợp đồng, lý do bổ sung, quyền và nghĩa vụ, điều khoản thi hành và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

  mau-phu-luc-hop-dong-kinh-te-jpg-26072013110036-U1.jpg

  Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế

   

  Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tếtrên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng và người đọc cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào trường hợp cụ thể.

  Trân trọng !
  P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn