Tuấn Luật sư

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi mới nhất

Hợp đồng thuê tài sản là gì? Hợp đồng thuê nhà xưởng kho bãi gồm những nội dung cụ thể nào? Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng kho bãi của công ty Luật Minh Gia như sau:

1. Luật sư tư vấn Luật Dân sự

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, hợp đồng thuê tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn nhất định và bên thuê phải trả tiền thuê. Thực tế cho thấy, hợp đồng thuê tài sản nói chung và hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi nói riêng là những hợp đồng phổ biến trong giao dịch dân sự.

Trong hợp đồng thuê tài sản có quy định các nội dung cụ thể như: giá thuê, thời hạn thuê, quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê, quyền và nghĩa vụ của bên thuê, trả tiền thuê,… Các thông tin trên được thỏa thuận càng chi tiết thì càng giảm thiểu những rủi ro, tranh chấp phát sinh sau này.

Do đó, nếu bạn có thắc mắc liên quan đến pháp luật Dân sự nói chung và hợp đồng thuê nhà xưởng kho bãi nói riêng, bạn cần tham khảo các quy định của Bộ luật dân sự 2015 hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia, luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trường hợp bạn không có thời gian tìm hiểu hoặc không có luật sư riêng, bạn hãy liên hệ Luật Minh Gia để chúng tôi giải đáp và hướng dẫn các phương án cụ thể.

Để được hỗ trợ, tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê nhà xưởng kho bãi, bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được tư vấn.

Ngoài ra, bạn tham khảo thêm mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng kho bãi chúng tôi cung cấp sau đây để tìm hiểu thêm và áp dụng vào trường hợp của mình.

2. Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng kho bãi

UBND tỉnh                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI (Mẫu)

Hôm nay, ngày..... tháng..... năm.....

Chúng tôi ký tên dưới đây là:

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG:

Chủ sở hữu: ...............................................................................................................................................

Ngày sinh: ..................................................................................................................................................

CMND số: ...................................................................................................................................................

Thường trú tại: ...........................................................................................................................................

Điện thoại:...............................................Fax:..............................................................................................

(Sau đây gọi tắt là bên A)

BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG:

Tên giao dịch: ............................................................................................................................................

Đại diện là: .................................................................................................................................................

Chức vụ: ...................................................................................................................................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................................................

Tài khoản số: ..............................................................................................................................................

Điện thoại:..................................................................Fax: ..........................................................................

(Sau đây gọi tắt là bên B)

Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thuê nhà xưởng và kho bãi với nội dung sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng và kho bãi nằm trên diện tích đất..... m2 thuộc chủ quyền của bên A tại .............

1.2. Mục đích thuê: dùng làm xưởng sản xuất.

Điều 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là....... năm được tính từ ngày..... tháng.... năm.... đến ngày..... tháng..... năm.....

2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.

2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

2.4. Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).

Điều 3: GIÁ CẢ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Giá thuê nhà là:................................đ/m2/tháng, (bằng chữ)    

- Bên B sẽ trả trước cho Bên A....................năm tiền thuê nhà là:          ,

(bằng chữ)............................................. đồng.

Sau thời hạn......... năm, tiền thuê nhà sẽ được thanh toán...... tháng một lần vào ngày....... mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.  

Điều 4: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

4.1.  Trách nhiệm bên A:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

4.2.  Trách nhiệm của Bên B:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Điều 5: CAM KẾT CHUNG

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được, sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do bên có lỗi chịu.

Hợp đồng này có giá trị ngay sau khi Hai bên ký kết và được Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh  chứng nhận và được lập thành 03 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Phòng công chứng theo quy định.

Tỉnh......, ngày..... tháng..... năm.....

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí