Tuấn Luật sư

Mẫu đơn trình báo mất tài sản mới nhất 2021

Trường hợp chủ sở hữu làm mất tài sản thì giải quyết như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết? Trình tự, thủ tục và mẫu đơn trình báo chủ sở hữu tài sản cần làm khi bị mất tài sản là gì? Qua bài viết này Luật Minh Gia tư vấn và hướng dẫn cách viết đơn trình báo mất tài sản như sau:

1. Tư vấn về quyền sở hữu tài sản, trình báo mất tài sản

Quyền sở hữu là một trong các quyền cơ bản mà bất kỳ nhà nước nào đều phải bảo về để duy trì sự ổn định, phát triển của xã hội. Trong thời gian hiện nay, cùng với sự phát triển, nâng cao đời sống, xã hội thì quyền sở hữu tài sản cũng là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm. Đặc biệt, thực tế phát sinh nhiều trường hợp chủ sở hữu bị mất tài sản và gặp lúng túng không biết nên nhờ sự hỗ trợ từ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào để được giúp đỡ. Đồng thời, trình tự thủ tục khai báo mất tài sản quy định như thế nào?

Trường hợp bạn cũng đang gặp những khó khăn tương tự thì bạn có thể liên hệ đến Luật Minh Gia để được hướng dẫn cụ thể, chi tiết các vấn đề liên quan quyền sở hữu tài sản như:

- Tư vấn trình tự, thủ tục chủ sở hữu cần làm khi bị mất tài sản

- Giải đáp các thắc mắc về quyền sử dụng, quyền chiếm hữu, quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu

- Hỗ trợ soạn thảo các mẫu đơn như đơn trình báo mất tài sản, đơn yêu cầu trả lại tài sản, đơn khởi kiện,…

>>Tư vấn quy định về trình báo mất tài sản, gọi: 1900.6169

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo mẫu đơn trình báo mất tài sản do Luật Minh Gia soạn thảo dưới đây.

2. Mẫu đơn trình báo mất tài sản

mau-don-trinh-bao-mat-tai-san-jpg-05072013035729-U1.jpg

Quy định về trình báo mất tài sản

-----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT TÀI SẢN

Kính gửi: …………………………………………….

Trích yếu: ……………………………………………

Tôi tên: ………………………………………………

Sinh ngày……. tháng ……. năm ……. Tại: …….

Nghề nghiệp: ……………………………………....

Chứng minh nhân dân/CCCD:… ngày cấp: ……

Tại:…………………………....................................

Thường trú tại số: …… đường: …………….........

Phố: ………………………….…….........................

Phường (xã, TT): …. Quận (huyện): ……………..

Kính trình với quí cơ quan rằng:

Vào ngày …… tháng …… năm ………………….

Tôi có làm mất: ……………………………………

………………………………………………………

Tại: …………………………………………………

Lý do mất tài sản: ………………………………..

…………, ngày …. tháng …. năm …..

Người viết đơn  

 

Nguyễn Thị A

   Người chứng thứ nhất

Người chứng thứ hai


XÁC NHẬN

 Của cơ quan có thẩm quyền

Mẫu đơn trình báo mất tài sản trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan trước khi áp dụng vào thực tế

Gọi ngay