Tuấn Luật sư

Mẫu đơn mời luật sư tham gia tố tụng

Nội dung đơn mời luật sư bao gồm thôn tin về bên mời luật sư, giai đoạn tố tụng tham gia, thông tin vụ án, thông tin về tòa thụ lý và các nội dung khác, cụ thể như sau:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

 

ĐƠN MỜI LUẬT SƯ

Kính gửi:                  -  CÔNG TY LUẬT TNHH MINH GIA

                                   -  ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tôi là: Trần Văn A, Sinh năm: 1971

Chức vụ: Người đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Văn A - Giám đốc Công ty TNHH ...................

Địa chỉ  : Thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (04)

Kính đề nghị quý Công ty cử luật sư tham gia tố tụng trong giai đoạn sơ thẩm để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty .......

Tư cách tố tụng: Đang được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trong vụ án: .............................................................................................................

 

Vụ án do Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đang thụ lý giải quyết.

Kính mong quý Công ty chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ý KIẾN CỦA CÔNG TY LUẬT TNHH

MINH GIA:

 

Đồng ý tham gia tố tụng theo yêu cầu nêu trong đơn, cử luật sư:

..............................................................................

......................thực hiện.

 

GIÁM ĐỐC

 

  Luật sư NGUYỄN MẠNH TUẤN

 

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm .....

Người làm đơn

 

 

TRẦN VĂN A

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí