LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu di chúc theo quy định pháp luật

Mẫu di chúc theo quy định pháp luật gồm thông tin về người viết di chúc và di sản thừa kế, thông tin người được hưởng tài sản, nội dung di chúc về thời gian, địa điểm lập và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

mau-di-chuc-theo-quy-dinh-phap-luat-jpg-14082013124648-U1.jpg

Quy định về Lập di chúc theo quy định pháp luật

Di chúc là một loại giấy tờ hợp pháp thể hiện nguyện vọng, mong muốn của một người về cách phân chia tài sản của mình có được sau khi chết. Cá nhân có quyền để lại tài sản của mình thông qua hình thức lập di chúc. Vậy, việc lập di chúc như nào được coi là hợp pháp? Đây là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đã liên hệ với Luật Minh Gia để tư vấn.

1. Tư vấn về lập di chúc theo quy định pháp luật.

Di chúc được coi là hợp pháp khi nội dung di chúc thể hiện đầy đủ thông tin người lập di chúc và di sản thừa kế, thông tin người được hưởng tài sản, nội dung di chúc về thời gian, địa điểm lập và các vấn đề khác liên quan. Nếu quý bạn có thắc mắc về di chúc có thể liên hệ tới Luật Minh Gia bằng cách gửi câu hỏi tư vấn hoặc Gọi: 1900.6169, luật sư tư vấn cho bạn những nội dung như sau:

+ Hình thức của di chúc;

+ Điều kiện di chúc hợp pháp;

+ Nội dung di chúc;

+ Hiệu lực của di chúc;

Dưới đây là mẫu di chúc thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật, mời bạn đọc tham khảo.

2. Mẫu di chúc theo quy định pháp luật

Mẫu Di chúc trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư và liên hệ văn phòng công chứng trước khi thực hiện thủ tục lập Di chúc.

---------------------------------------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

 

DI CHÚC (Mẫu)

Hôm nay, ngày … tháng …  năm ….., tại trụ sở Phòng Công chứng số … Thành phố Hà Nội - địa chỉ tại ………………………………………………………………………………….……………

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………...

Chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………...

Hộ khẩu thường trú tại:…………………….…………………………………………………....

Lập và ký tên vào Di chúc này nhằm để lại phần tài sản của tôi trong khối tài sản chung của vợ chồng cho con có nội dung  nh­ư sau:

I -Tài sản để lại cho người thừa kế: 

Tôi và chồng/vợ tôi (ông/bà ………………………………., đã chết năm……..) là đồng sở hữu toàn bộ 03 khối tài sản là nhà ở gắn liền với đất có đặc điểm cụ thể như sau:

1. Nhà đất tại:…………………………………………………………..với các đặc điểm sau:

+   Thửa đất được quyền sử dụng

-         Thửa đất số: …………………………Tờ bản đồ số:……………………………………..

-         Địa chỉ thửa đất: …………………………………………………………………………….

-         Diện tích: 50,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)

-         Hình thức sử dụng:

Sử dụng riêng: 50,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)

Sử dụng chung: 0  m2

-         Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

-         Thời hạn sử dụng: Lâu dài

-         Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

+   Tài sản gắn liền với đất:

 -  Theo Giấy chứng nhận: Nhà Bê tông 01 tầng; DTXD: 40,0m2; DTSD: 50,0m2

2. Nhà đất tại:…………………………………………………………..với các đặc điểm sau:

+  Thửa đất được quyền sử dụng

-         Thửa đất số: …………………………Tờ bản đồ số:……………………………………..

-         Địa chỉ thửa đất: …………………………………………………………………………….

-         Diện tích: 60,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)

-         Hình thức sử dụng:

Sử dụng riêng: 60,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)

Sử dụng chung: 0  m2

-         Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

-         Thời hạn sử dụng: Lâu dài

-         Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

+   Tài sản gắn liền với đất:

 -   Theo Giấy chứng nhận: Nhà Bê tông 01 tầng; DTXD: 40,0m2; DTSD: 60,0m2

3. Nhà đất tại:…………………………………………………………..với các đặc điểm sau:

+   Thửa đất được quyền sử dụng

-         Thửa đất số: …………………………Tờ bản đồ số:……………………………………..

-         Địa chỉ thửa đất: …………………………………………………………………………….

-         Diện tích: 80,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)

-         Hình thức sử dụng:

Sử dụng riêng: 80,63m2(Sáu mươi phảy sáu mươi ba mét vuông)

Sử dụng chung: 0  m2

-         Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị.

-         Thời hạn sử dụng: Lâu dài

-         Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất

+   Tài sản gắn liền với đất:

 -  Theo Giấy chứng nhận: Nhà Bê tông 03 tầng; DTXD: 80,0m2; DTSD: 80,0m2

Đến nay, do tuổi cao, sức yếu tôi làm Di chúc này phân chia toàn bộ phần tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi trong khối tài sản chung hợp nhất của vợ chồng tôi và phần tôi được hưởng thừa kế từ chồng tôi (ông/bà ……………………………. - đã chết) để lại cho các con, cháu tôi có tên dưới đây, theo kỷ phần như sau:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

II-  Những nội dung khác liên quan đến nội dung Di chúc này:

a)    Ngoài người có tên trên đây, tôi không để lại di sản thừa kế cho bất kỳ người nào khác;

b)    Tôi không có bất kỳ một khoản nợ nào phải thanh toán nên những người có tên trên đây được hưởng di sản của tôi.

c)    Tất cả những sự phân chia khác đối với khối di sản này (nếu có) trước khi tôi lập bản Di chúc này đều không có giá trị trước pháp luật.

d)    Việc phân chia di sản trong bản Di chúc này là hoàn toàn do ý nguyện của tôi, được xác lập trong trạng thái hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất cứ ai đe doạ, lừa dối hoặc cưỡng ép. Tôi đã nhờ Luật sư............ (Thẻ luật sư số: … ……………) đánh máy bản di chúc này giúp tôi. Sau khi đánh máy, tôi đã được nghe đọc lại và hiểu rằng bản đánh máy này đã thể hiện được chính xác và đầy đủ ý nguyện của tôi.

e)    Bản Di chúc này gồm có 04 trang (Trong đó có 03 trang là nội dung di chúc và 01 trang là lời chứng nhận của Phòng Công chứng số 6 – Thành phố Hà Nội), được lập thành 05 (năm) bản chính, có giá trị như nhau (Lưu tại Phòng Công chứng …………………. 01 bản).

Người làm chứng                                  Người lập Di chúc

 

-----------------

Tham khảo tình huống luật sư tư vấn pháp luật về Di chúc, thừa kế qua tổng đài: 1900.6169 như sau:

Câu hỏi - Sang tên quyền sử dụng đất là di sản thừa kế như thế nào?

Chào Công ty Luật Minh Gia, Tôi tên là X. Xin hỏi luật sư một vấn đề. Kính mong luật sư giải đáp và hướng dẫn Năm 1983 ông ngoại có cho mẹ tôi một căn nhà khoảng 22m2 ( có giấy tay và 2 nguòi hàng xóm xác nhận).năm 1990 mẹ tôi kết hôn va tờ khai nhà đất 1999 có tên ba mẹ tôi. Năm 2003 ông ngoại tôi chêt. Năm 2017 mẹ tôi chết. Và các anh chị em của mẹ tôi đã đồng ý ký xác nhận "ông ngoại đã cho me tôi căn nhà trên". Giờ tôi muốn đi lam sổ chủ quyền. Xin hỏi luật sư là căn nhà trên la thừa kế của ai. Có liên quan tới ba tôi hay không. Xin cảm on.

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin cung cấp, năm 1983 mẹ của anh/chị được bà ngoại cho một thửa đất trước khi bố mẹ của anh/chị kết hôn, và đến năm 1990 bố mẹ của anh/chị kết hôn, do vậy, sẽ áp dụng quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 (có hiệu lực từ ngày 03/01/1987) để xác định tài sản đó là tài sản chung của vợ chồng hay tài sản riêng của mẹ anh/chị. Cụ thể, tại Điều 16 quy định: "Đối với tài sản mà vợ hoặc chồng có trước khi kết hôn, tài sản được thừa kế riêng hoặc được cho riêng trong thời kỳ hôn nhân thì người có tài sản đó có quyền nhập hoặc không nhập vào khối tài sản chung của vợ chồng".

Như vậy, nếu sau khi kết hôn, mẹ của anh/chị không nhập phần đất đó vào khối tài sản chung của bố mẹ anh/chị thì sẽ được xác định là tài sản riêng của mẹ anh/chị. Theo đó, khi mẹ của anh/chị mất thì toàn bộ phần đất đó sẽ được chia thừa kế và nếu không có di chúc để lại thì sẽ được chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết (Khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015).

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng
P.Luật sư trực tuyến – Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn