Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Mẫu Biên bản nghiệm thu/thanh lý hợp đồng

  • 08/05/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc, Biên bản thanh lý hợp đồng bao gồm thông tin về các bên, nội dung nghiệm thu, hợp đồng thanh lý và các vấn đề khác liên quan. Nếu muốn việc thanh lý hợp đồng đúng quy định về vấn đề nghiệm thu và đảm bảo quyền lợi của các bên, bạn hãy nghiên cứu quy định liên quan hoặc hỏi luật sư tư vấn để lập biên bản nghiệm thu hoàn chỉnh.

  1. Tư vấn lập biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý hợp đồng

  Trong trường hợp bạn hoặc doanh nghiệp của mình cần  hỗ trợ tư vấn quy định về nghiệm thu trước khi thanh lý hợp đồng hoặc quy định pháp luật khác liên quan đến thanh lý hợp đồng các loại, hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6169 Luật Minh Gia sẵn sàng giải đáp mọi vướng mắc cho bạn.

  Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về mẫu Biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý hợp đồng dưới đây và đối chiếu với trường hợp thực tế của công ty hoặc cá nhân bạn.

  2. Mẫu Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

  ---------------------

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

  -  Căn cứ Hợp đồng số:........./HĐKT-…...... ngày........ tháng.............. năm ….......

  Hôm nay, ngày........ tháng......... năm.......... tại Công ty…………,chúng tôi gồm:

  Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABC

  Đại diện: ........................................... Chức vụ:..................................................................

  Địa chỉ:...............................................................................................................................

  Điện thoại:..........................................................................................................................

  Giấy phép kinh doanh số: ....................................................................................................

  Mã số thuế: ........................................................................................................................

  Tài khoản: ...........................................................................................................................

  Tại ngân hàng: .....................................................................................................................

  Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA

  Đại diện: ........................................... Chức vụ:.....................................................................

  Địa chỉ:................................................................................................................................

  Điện thoại:............................................................................................................................

  Giấy phép kinh doanh số: .....................................................................................................

  Mã số thuế: .........................................................................................................................

  Tài khoản: ...........................................................................................................................

  Tại ngân hàng: .....................................................................................................................

  Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số…./ngày/tháng/năm ….như sau:

  Điều 1: Nội dung biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý:

  - Bên B bàn giao cho bên A ………………………………......................................................

  ...............................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

  +   Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:.................................................................

  ...............................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

  +   Bên A thanh toán cho bên B:.................................................................................................

  -   Tổng số tiền:....................................................................

  -   Bằng chữ: ........................................................................

  (Chưa bao gồm 10 % thuếVAT )

  Xác nhận đã bàn giao: …………………………………………………………………………..……………

  ...............................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................

  Điều 2: Kết luận:

  +   Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượngsản phẩm/dịch vụ………...............................

  +   Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ………………………… Bên B hoàn toàn không chiu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm……..đã bàn giao.

  +   Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồngký kết.

  (Biên bảnnghiệm thu, thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trịpháp lý như nhau)

  ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

  (kí và ghi rõ họ tên)

  ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

  (kí và ghi rõ họ tên)

  Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về Biên bản nghiệm thu/thanh lý hợp đồng. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi: 1900.6169  để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời

  Tham khảo tình huống luật sư tư vấn trực tuyến

  Hỏi tư vấn về Giao dịch Dân sự - Giao dịch dân sự có điều kiện

  Câu hỏi: Trước đây tôi có mua một lô đất của ông cậu. Vì muốn né tiền thuế nên cậu tôi đã làm giấy tờ hợp đồng là cho tôi, cậu tôi tự đi làm hợp đồng và cam kết bên trong hợp đồng là không được bán. Nay tôi đang cần tiền và muốn bán lô đất này thì cậu tôi không cho bán và đòi kiện tôi. Đất tôi đã sang tên tôi, đã tách làm hai thửa và mua thổ cư rồi ( lúc mua chưa có thổ cư ). Vậy tôi phải làm sao để bán được lô đất này. Xin cảm ơn! 

  Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

  Điều 120 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

  “Điều 120. Giao dịch dân sự có điều kiện

  1. Trường hợp các bên có thỏa thuận về điều kiện phát sinh hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự thì khi điều kiện đó xảy ra, giao dịch dân sự phát sinh hoặc hủy bỏ.

  2. Trường hợp điều kiện làm phát sinh hoặc hủy bỏ giao dịch dân sự không thể xảy ra được do hành vi cố ý cản trở trực tiếp hoặc gián tiếp của một bên thì coi như điều kiện đó đã xảy ra; trường hợp có sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của một bên cố ý thúc đẩy cho điều kiện xảy ra thì coi như điều kiện đó không xảy ra.”

  Như vậy, cần phải xác định nội dung “không được bạn” có phải là điều kiện hủy bỏ giao dịch dân sự (HĐ tặng cho) hay không (tức là trong HĐ có thể hiện nếu bán thì HĐ tặng cho này sẽ bị hủy hay không?). Nếu như có thể hiện như vậy, việc bạn bán thì HĐ tặng cho sẽ bị hủy.

  Bạn tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

    Hotline: 1900.6169