Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc

  • 14/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Luật sư tư vấn biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo quy định pháp luật. Biên bản giao nhận tiền đặt cọc bao gồm các nội dung về các bên giao, nhận tiền đặt cọc, số tiền đặt cọc, mục đích và các nội dung khác. Luật Minh Gia xin gửi đến bạn đọc Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc như sau:

  1. Luật sư tư vấn đặt cọc

  Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc là giấy tờ về mặt pháp lý, ghi lại thỏa thuận cũng như chứng minh về khoản tiền đặt cọc giữa bên nhận tiền đặt cọc và bên giao tiền đặt cọc. Biên bản giao nhận tiền đặt cọc giúp bạn tăng thêm độ tin cậy, bảo đảm tiến hành mua bán hàng hóa, dịch vụ. Để hiểu và thực hiện theo Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc bạn cần tìm hiểu quy định pháp luật và văn bản hướng dẫn để đảm bảo đầy đủ quyền và nghĩa vụ các bên.

  Nếu bạn không có thời gian tìm hiểu và muốn đảm bảo lập Biên bản giao nhận tiền đúng quy định pháp luật, phòng tránh rủi ro, tranh chấp phát sinh sau khi ký biên bản giao nhận tiền thì bạn hãy liên hệ trực tiếp tới Luật Minh Gia bằng cách gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169, luật sư sẽ tư vấn giải đáp cho bạn.

  2. Mẫu Biên bản giao nhận tiền đặt cọc

  mau-bien-ban-giao-nhan-tien-dat-coc-jpg-06082013020601-U1.jpg

  Biên bản giao nhận tiền đặt cọc

  Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc như đính kèm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý khách hàng cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------***---------------

  BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

  Hôm nay, ngày ___ Tháng ___ năm ___, tại , Chúng tôi gồm :

  BÊN A             : BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC 

  Ông                  : …………………………………………………………………………………...

  CMND số        : …………………………………………………………………………………...

  Đăng ký HK     : …………………………………………………………………………………..

  Và vợ                : …………………………………………………………………………………...

  CMND số        : …………………………………………………………………………………...

  Đăng ký HK     : …………………………………………………………………………………...  

  (Sau đây được gọi là  "Bên A")

  Là chủ sở hữu căn hộ/nhà ___ tại địa chỉ số ………………………………………………

  BÊN B              :  BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC

  Ông                  : …………………………………………………………………………………...

  CMND số        : …………………………………………………………………………………...

  Đăng ký HK     : …………………………………………………………………………………..

  Và vợ                : …………………………………………………………………………………...

  CMND số        : …………………………………………………………………………………...

  Đăng ký HK     : …………………………………………………………………………………...   

  (Sau đây được gọi là  "Bên B")

  Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số …/ …./THNC, ngày …/…/20… mà hai bên đã ký kết, với nội dung như sau:

  1.    Bên A đã nhận dủ số tiền đặt cọc do Bên B giao là: ……………đồng (...... triệu đồng chẵn).

  2.    Lý do đặt cọc: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 của Thoả thuận đặt cọc.

  3.    Số tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào số tiền thanh toán lần thứ nhất theo quy định tại Thoả thuận đặt cọc.

  4.    Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng cho việc thực hiện Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số ……………. , ngày …../…../20…...

  BÊN NHẬN ĐẶT CỌC

  BÊN ĐẶT CỌC

  --------------

  Tham khảo tình huống luật sư tư vấn về pháp luật Dân sự qua tổng đài trực tuyến: 1900.6169 

  Câu hỏi -  Có làm thủ tục sang tên đất khi giao dịch mua bán không có chữ ký của vợ?

  Chào luật sư . Luật sư cho cháu hỏi bố mẹ cháu mua đất từ năm 1999 đến nay chưa sang tên sổ đỏ mà trong giấy tờ mua bán viết tay có công chứng chỉ có chữ kí của người đứng tên sổ đỏ kí không có tên vợ thì bây bố mẹ cháu sang tên có được không? Mong lật sư tư vấn cho cháu. Cháu xin cảm ơn!

  Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự cụ thể sau đây:

  >> Chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa sang tên sổ đỏ

  >> Bán đất nhưng không có chữ ký của vợ có hiệu lực không

  Theo đó, trường hợp của gia đình bạn cần xác định quyền sử dụng đất trên thuộc sở hữu riêng của người chồng (bên bán) xuất phát từ tài sản tặng cho, thừa kế riêng hay mua trong thời kỳ hôn nhân. Nếu tài sản riêng thì giao dịch hợp pháp và gia đình có thể làm thủ tục sang tên QSDĐ. Tuy nhiên, nếu tài sản chung vợ chồng thì giao dịch trên là vô hiệu, tức gia đình không có căn cứ để sang tên, mà có nghĩa vụ hoàn trả lại đất cho bên bán và bên bán trả lại tiền cho gia đình.

  Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình! Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hộ trợ pháp lý khác Anh/chị vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn