Tuấn Luật sư

Mẫu Biên bản bàn giao công việc

Mẫu Biên bản bàn giao công việc nội dung bao gồm thông tin về bên giao, bên nhận bàn giao, thời gian thực hiện việc bàn giao và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  

ban-giao-cong-viec-jpg-19082013102515-U1.jpg

Bàn giao công việc - ảnh minh hoạ

Biên bản bàn giao công việc trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

----------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------o0o------

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG VIỆC

 

Công việc:

Mã hiệu dự án

Người bàn giao:

Chức vụ:

Người nhận bàn giao:

Chức vụ:

Ngày bàn giao:

1.     Danh sách công việc/ tài liệu được bàn giao

STT

Công việc/ Tài liệu

Mô tả

Trạng thái

2.     Khác

Người giao

(Ký tên)

Người nhận

(Ký tên)

Người phê duyệt

(Ký tên)

…………………………..

…………………….

……………………….


Trong trường hợp bàn giao không liên quan đến dự án thì bỏ trống. 

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí