Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Mẫu bảng kê chứng từ tạm ứng

  • 19/06/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Nội dung bảng kê chứng từ tạm ứng bao gồm thông tin về đơn vị, nội dung tạm ứng, số tiền tạm ứng và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  bang-ke-tam-ung-jpeg-05122012113202-U1.jpeg

   

  Tư vấn và hướng dẫn lập bảng kê chứng từ tạm ứng

   

  Bảng kê chứng từ tạm ứng trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

  -------------------------------------------------------------------------

  Bộ (Sở) :........

  Đơn vị :........

   

  BẢNG KÊ CHỨNG TỪ TẠM ỨNG (Mẫu)

                                        Nguồn kinh phí :...............................

                                        Chương :.................Loại :..........Khoản :................

                                        Từ ngày :.......…..Đến ngày :..................................

  STT

  Chứng từ

  Mục

  Nội dung tạm ứng

  Số tiền

  Số

  Ngày

  Lập, ngày … tháng … năm …

  Người ghi sổ

  Phụ trách kế toán

  Thủ trưởng đơn vị

  (Chữ ký, họ tên)

  (Chữ ký, họ tên)

  (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

    Hotline: 1900.6169