1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Dân sự
 • Luật sư tư vấn về vấn đề xây nhà ở trên đất quy hoạch.

  • 22/09/2015
  • Lê Thị Thanh Quỳnh
  • Tôi có mua 01 lô đất diện tích đất là 300m2 trong đó có 150m2 đất ở đô thị và 150m2 đất vườn, hiện nay tôi muốn xây nhà ở nhưng đơn vị có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng bảo rằng đất đó đã nằm trong diện đất quy hoạch nên không thể cấp giấy giấy phép xây dựng được.. Luật sư tư vấn giúp tôi, nếu đất đô thị được quy hoạch thì có thời hạn hay không ?


  Chào bạn!

  Cảm ơn bạn đã tin tường và lựa chọn Luật Minh Gia. Đối với trường hợp của bạn, tôi tư vấn như sau:

  Đối với trường hợp xây nhà ở trên đất quy hoạch:

  Trường hợp đất nằm trong quy hoạch của Nhà nước thì quyền của người sử dụng đất  được quy định tại  Luật đất đai 2013  như sau:

  Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.


  Như vậy trong trường hợp, quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kể hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì bạn vẫn có thể xây dựng nhà ở.

  Thời hạn quy hoạch:

  Theo quy định tại Luật quy hoạch đô thị 2009 thì đối với một đồ án quy hoạch khác nhau thì sẽ có thời hạn khác nhau. Cụ thể:

  - Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung đô thị mới từ 20 đến 25 năm.

  - Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương từ 20 đến 25 năm, tầm nhìn đến 50 năm.

  - Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh, thị xã từ 20 đến 25 năm.

  - Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thị trấn từ 10 đến 15 năm.

  - Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch phân khu được xác định trên cơ sở thời hạn quy hoạch chung và yêu cầu quản lý, phát triển đô thị.
   
  Trân trọng!
  CV Lê Yến-Công ty Luật Minh Gia.
Bài viết nổi bật

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169