Tuấn Luật sư

Luật sư tư vấn về thừa kế thế vị

Luật sư có thể cho em hỏi về thừa kế như sau: hiện nay em là cháu nội trong 1 gia đình. Ông bà nội có 11 người con, bố em thứ 9 và đã mất. Ông nội cũng mất không để lại di chúc. Hiện nay chỉ còn bà nội và các bác và cô chú. thì em sẽ được phân chia tài sản như thế nào và có cần phải đợi bà nội em mất đi thì em mới được hưởng phần thừa kế không? Chân thành cám ơn luật sư.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Vì ông nội của bạn không để lại di chúc nên di sản sẽ được chia theo pháp luật, những người thừa kế theo pháp luật được quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 bao gồm:

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Điều 652 BLDS 2015 quy định về thừa kế thế vị như sau:

"Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống".

Hiện nay bạn đang thắc mắc về quyền hưởng di sản thừa kế của mình từ người ông để lại. Vì thông tin bạn cung cấp không nói thời điểm bố và ông nội bạn mất, cũng không rõ là bố bạn mất trước hay ông bạn mất trước nên chúng tôi chia ra các trường hợp sau:

- Trường hợp bố bạn mất trước khi ông nội bạn qua đời thì bạn sẽ được hưởng phần di sản mà bố của bạn được hưởng nếu còn sống (tức là cháu được hưởng di sản thừa kế từ người ông). Như vậy, di sản thừa kế do ông nội bạn để lại sẽ được chia đều cho những người thừa kế bao gồm: người bà, 10 người con còn lại và bạn.

- Trường hợp bố bạn mất sau ông nội bạn thì tại thời điểm mở thừa kế, hàng thừa kế thứ nhất của ông nội bạn bao gồm: người bà và 11 người con. Tuy nhiên, sau khi ông nội bạn mất thì một thời gian sau bố bạn cũng mất. Như vậy, tại thời điểm mở thừa kế thì bố bạn vẫn còn sống và có quyền hưởng di sản thừa kế do ông bạn để lại. Nhưng khi bố bạn còn sống, các thừa kế vẫn chưa tiến hành khai nhận di sản thừa kế của người ông và nay bố bạn đã chết thì phần di sản mà bố bạn được hưởng sẽ được chia đều cho các thừa kế của bố bạn. Các thừa kế của bố bạn có thể được xác định theo di chúc (nếu bố bạn chết để lại di chúc) hoặc những người thừa kế theo pháp luật tại Điều 651 Bộ luật dân sự như nêu trên.

Như vậy, hiện nay bố bạn đã mất nên bạn có quyền thừa kế một phần di sản do người ông để lại. Để đảm bảo quyền lợi của mình, bạn có thể tiến hành thủ tục khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế do ông nội bạn để lại mà không cần phải đợi khi bà nội bạn mất đi thì mới được hưởng phần thừa kế đó.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Luật sư tư vấn về thừa kế thế vị. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn thừa kế theo pháp luật trực tuyến để được giải đáp.

Trân trọng

P. Luật sư tư vấn - Công ty luật Minh Gia

Tư vấn miễn phí