Tuấn Luật sư

Luật sư tư vấn về thẩm định giá tài sản

Chào luật sư Luật Minh Gia, tôi muốn hỏi về trường hợp thẩm định giá tài sản của công ty tôi liên quan đến máy móc, máy tính sách tay… như sau:

Năm 2012, Cơ quan tôi có mua một lô hàng máy vi tính xách tay, đã đi thẩm định giá tại cơ quan thẩm định giá ở TPHCM (Công ty TNHH).

Đến nay, tháng 11/2013 Thanh tra nhà nước huyện về thanh tra và tự đi lấy báo giá của một số cửa hàng máy vi tính… sau đó đưa ra kết luận cơ quan tôi mua đắt. Khi thanh tra, họ nói rằng đây là công ty TNHH của tư nhân.

Vậy xin hỏi:

1. Trường hợp nếu đúng là đắt thì cơ quan thẩm định phải chịu trách nhiệm gì và thủ trưởng đơn vị tôi có vô can?

2. Cách làm của thanh tra là đi lấy báo giá lại như vậy liệu có đúng?

Rất mong quý Ban BT sớm trả lời

Trả lời: Công ty Luật Minh Gia xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại Điểm c, Điểm đ Khoản 2 Điều 42 Luật Giá năm 2012 về nghĩa vụ của doanh nghiệp thẩm định giá thì:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả thẩm định giá

- Bồi thường thiệt hại cho khách hàng theo quy định của pháp luật do vi phạm những thỏa thuận trong hợp đồng thẩm định giá và trong trường hợp kết quả thẩm định giá gây thiệt hại đến lợi ích của khách hàng do không tuân thủ các quy định về thẩm định giá.

Như vậy, doanh nghiệp thẩm định giá phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả thẩm định giá, trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không tuân thủ các quy định về thẩm định giá dẫn đến kết quả thẩm định giá sai gây thiệt hại cho khách hàng thì phải bồi thường thiệt hại.

Về trách nhiệm của cơ quan có tài sản được thẩm định giá thì theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Luật Giá năm 2012 về các hành vi bị cấm đối với tổ chức, cá nhân có tài sản được thẩm định giá liên quan đến việc sử dụng kết quả thẩm định giá bao gồm:

- Chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá để ký hợp đồng thẩm định giá;

- Cung cấp không chính xác, không trung thực, không đầy đủ, không kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến tài sản cần thẩm định giá;

- Mua chuộc, hối lộ, thông đồng với thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá để làm sai lệch kết quả thẩm định giá.

Như vậy, cơ quan bạn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng kết quả thẩm định giá tài sản khi vi phạm những điều cấm trên.

Về hình thức xử phạt hành chính:

- Đối với doanh nghiệp thẩm định giá mức phạt được quy định tại Điều 18 Nghị định 109/2013. Trong đó, Khoản 13 có quy định: “Phạt tiền từ 220.000.000 đồng đến 260.000.000 đồng đối với hành vi làm sai lệch hồ sơ tài sản thẩm định giá hoặc sai lệch thông tin liên quan đến tài sản thẩm định giá dẫn đến thẩm định giá cao hoặc thấp hơn 10% đối với tài sản là bất động sản, thiết bị, phương tiện vận tải; 15% đối với tài sản là vật tư, hàng hóa so với kết quả thẩm định giá cuối cùng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá và cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng cùng một cách tiếp cận thẩm định giá”.
 

- Đối với người có tài sản thẩm định giá và người sử dụng kết quả thẩm định giá mức phạt được quy định tại Điều 20 Nghị định 109/2013:
 

"1.      Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đối với hành vi lựa chọn tổ chức không đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá để ký hợp đồng thẩm định giá.
2.      Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đối với hành vi sử dụng kết quả thẩm định giá không đúng với mục đích thẩm định giá đã được ghi trong hợp đồng.
3.      Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đối với hành vi cung cấp không chính xác, không trung thực, không đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan đến tài sản cần thẩm định giá.
4.      Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đối với hành vi mua chuộc, hối lộ, thông đồng với thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá để làm sai lệch kết quả thẩm định giá.
5.      Biện pháp khắc phục hậu quả: Hủy kết quả thẩm định giá do hành vi vi phạm hành chính tại Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này"
 

Thắc mắc của bạn về cách làm của thanh tra là đi lấy báo giá của một số cửa hàng máy vi tính là có đúng hay không. Tuy nhiên, đây là nghiệp vụ thanh tra của cơ quan có thẩm quyền chỉ dựa vào thông tin bạn cung cấp như vậy thì chưa thể kết luận được việc làm của thanh tra là đúng hay không. Bạn có thể tham khảo thông tư số 02/2010/TT-TTCP quy định về quy trình tiến hành một cuộc thanh tra.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Luật sư tư vấn về thẩm định giá tài sản. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp.

Trân trọng

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí