Tuấn Luật sư

Luật sư tư vấn về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng ủy quyền

Chào luật sư, cho em hỏi vấn về trường hợp ủy quyền cho em nhưng người em chưa kí vào hợp đồng, Bây giờ muốn hủy hợp đồng ủy quyền có được không? Cụ thể: Năm 2004, mẹ em đi Mỹ và đã làm giấy Uỷ quyền cho cậu 5 của em. Tất cả giấy giờ mẹ em làm một mình ký ( đơn phương ký ) và cậu em không có ký tên gì hết vào giấy tờ. Khi mẹ em đi làm giấy ủy quyền cho cậu em. Mẹ em có đề trong giấy là không được sang bán hay chuyển nhượng.

 

Tên cậu 5 của em trong giấy đó và mẹ em là người giữ giấy đó tời giờ. Anh cho em hỏi: bây giờ mẹ em có thể về lại Việt Nam để hủy bỏ giấy Uỷ quyền được không?

 

=> Tư vấn thắc mắc quy định về Ủy quyền, gọi 19006169 

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Theo những thông tin mà bạn trình bày thì có thể thấy hợp đồng ủy quyền của mẹ bạn với cậu bạn không có hiệu lực pháp luật bởi theo quy định tại điều 562 Bộ luật Dân sự 2015:

 

“Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

 

Theo đó, việc cậu bạn chưa ký vào hợp đồng ủy quyền chứng tỏ rằng hợp đồng này chưa có sự xác nhận của cậu bạn, cậu bạn có thể không biết sự tồn tại của hợp đồng uỷ quyền này trên thực tế (trong những trường hợp cụ thể hợp đồng ủy quyền còn phải có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) vì vậy hợp đồng ủy quyền chưa phát sinh hiệu lực trên thực tế.

 

Ngoài ra, việc mẹ bạn là người ủy quyền thì mẹ bạn có thể chấm dứt hợp đồng ủy quyền hợp pháp theo quy định tại khoản 1, Điều 569 BLDS 2015:

 

“1. Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

 

Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.”

 

Trân trọng

Luật gia: Việt Dũng - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169