Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Hưởng lương hưu khi chưa đủ 60 tuổi

  • 30/11/2016
  • Nguyễn Thị Biển
  • Tôi sinh tháng 12 năm 1956, tôi đã có 32 năm công tác (thời gian công tác và thời gian đóng bảo hiểm đều vượt quy định) tháng 11/2015 tôi chấm dứt Hợp đồng lao động với Công ty và được hưởng trợ cấp thất nghiệp 06 tháng từ 26/01/2016 đến 26/07/2016. Vậy sau khi hết trợ cấp thất nghiệp tháng 7 năm 2016, tôi làm sổ hưu để hưởng lương hưu từ tháng 8/2016 thì có bị trừ % không (Vì tháng 12 năm 2016 tôi mới đủ 60 tuổi)?

   

  Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bác chúng tôi tư vấn như sau:

   

  Theo Điều 2 Luật  bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về đối tượng  áp dụng:

   

  “1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

   

  a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

   

  b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

   

  c) Cán bộ, công chức, viên chức;

   

  d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

   

  đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kĩ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

   

  e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

   

  g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

   

  h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

   

  i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn”.

   

  Theo khoản 1 Điều 54 Luật bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện hưởng lương hưu:

   

  “1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   

  a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

   

  b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

   

  c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

   

  d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do  tai nạn rủi ro nghề nghiệp".

   

  Như vậy, nếu trong trường hợp bác có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì dù bác chưa đủ 60 tuổi vẫn được hưởng lương hưu. Còn trong trường hợp của bác được quy định tại điểm a khoản 1 nói trên thì dù khi nghỉ việc, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì bác vẫn chưa được hưởng lương hưu do chưa đủ 60 tuổi và trường hợp này bác sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi đủ tuổi. Vì vậy, bác không thể làm sổ hưu để hưởng lương hưu từ tháng 8/2016 mà bác sẽ được làm sổ hưu để hưởng lương hưu khi đã đủ 60 tuổi.

   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hưởng lương hưu khi chưa đủ 60 tuổi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng

  CV Trung Thị Quỳnh Anh – Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169