Vũ Thanh Thủy

Hợp đồng ủy quyền sử dụng tài sản

Nội dung yêu cầu tư vấn: Kính chào Luật Sư, Xin Luật Sư tư vấn giúp vấn đề hợp đồng ủy quyền có công chứng. Tôi có đứng tên đăng ký 01 chiếc xe máy, nay do thay đổi nhu cầu sử dụng nên tôi bán lại cho người sử dụng mới. Người mua chỉ yêu cầu làm hợp đồng công chứng không làm hợp đồng mua bán. Như vậy trên cơ sở pháp luật người mua được ủy quyền sử dụng, quản lý chiếc xe máy nêu trên.

 

Nhờ Luật Sư tư vấn giúp, nếu trong quá trình sử dụng và quản lý chiếc xe máy đó, người sử dụng ( người mua) có gây ra các vi phạm về pháp luật liên quan đến chiếc xe nói trên thì người chủ đứng tên trên đăng ký có liên đới các trách nhiệm gì hay không? Vì trong hợp đồng ủy quyền cũng không nói rõ ràng về vân đề này. Và nếu có liên đới trách nhiệm thì người bán có quyền hủy hợp đồng ủy quyền và yêu cầu người mua thực hiện hợp đồng mua bán hay không? Xin hỏi Luật Sư thời gian tối đa của hợp đồng ủy quyền là bao lâu? Thân chào và chúc sức khỏe các Luật Gia Minh Gia.

 

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

 

Thứ nhất, theo quy định tại điều 562 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về hợp đồng ủy quyền như sau:

 

“Điều 562. Hợp đồng ủy quyền

 

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

 

Như vậy, về bản chất ủy quyền và mua bán hoàn toàn khác nhau. Mua bán là chuyển quyền sở hữu từ người chủ tài sản sang người mua và sau khi mua bán thì người mua là chủ tài sản. Còn ủy quyền là việc đại diện làm thay công việc cho chủ tài sản, không ảnh hưởng gì đến quyền sở hữu của chủ tài sản, người nhận ủy quyền chỉ là người làm thay công việc đó. Tài sản được ủy quyền không thay đổi chủ sở hữu mà người được ủy quyền chỉ tạm thời thay mặt chủ sở hữu quản lý sử dụng tài sản trong một thời hạn nhất định do các bên thỏa thuận, thực tế đây không phải là hợp đồng mua bán, giấy ủy quyền sử dụng xe muốn có giá trị pháp lý thì tốt nhất phải tiến hành công chứng.

 

Theo Điều 567, Bộ luật dân sự thì bên uỷ quyền có các nghĩa vụ sau đây:

 

1. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên được ủy quyền thực hiện công việc.

 

2. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

 

3. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên được ủy quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền; trả thù lao cho bên được ủy quyền, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.”

 

Trong trường hợp của bạn nếu trong quá trình sử dụng và quản lý chiếc xe máy đó, người sử dụng (người mua) có gây ra các vi phạm về pháp luật liên quan đến chiếc xe nói trên thì phải căn cứ xem hành vi mà bên được thực hiện (người sử dụng xe) có nằm trong phạm vi ủy quyền được quy định trong hợp đồng ủy quyền không, nếu có thì bạn cũng sẽ phải liên đới chịu trách nhiệm theo khoản 2, Điều 567, còn nếu hành vi đó không nằm trong phạm vi được ủy quyền thì bạn không phải chịu trách nhiệm.

 

Thứ hai, về thời hạn tối đa của hợp đồng ủy quyền.

 

Điều 563 BLDS năm 2015 về thời hạn ủy quyền thì:

 

“Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.”

 

Như vậy, nếu hai bên thỏa thuận thời hạn có hiệu lực của hợp đồng ủy quyền thì theo thỏa thuận, còn nếu bạn và người mua không thỏa thuận trong hợp đồng thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

 

Tuy nhiên bạn vẫn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền:

 

“1. Trường hợp ủy quyền có thù lao, bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại; nếu ủy quyền không có thù lao thì bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

 

Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

 

2. Trường hợp ủy quyền không có thù lao, bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý; nếu ủy quyền có thù lao thì bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền, nếu có.”

 

Trên đây là nội dung tư vấn về việc ủy quyền sử dụng tài sản, bạn nên cân nhắc để thỏa thuận về vấn đề ủy quyền hoặc thực hiện hợp đồng mua bán xe để đảm bảo quyền và lợi ích của mình.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hợp đồng ủy quyền sử dụng tài sản. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

Chuyên viên Dương Xuân - Công ty Luật Minh Gia.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn