Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Hỏi về toàn quyền định đoạt và phân chia tài sản riêng, chung vợ chồng

  • 18/07/2016
  • Mai Hồng
  • Xin chào Luật sư! Vợ chồng tôi có 4 người con (3 gái, 1 trai). Hiện tại vợ chồng tội đang ở cùng con trai trên phần đất các cụ để lại ( có giấy chứng nhận quyền sử dụng). Nay vì điều kiện, hoàn cảnh riêng, cá nhân tội muốn phân chia nhà đất: 1 phần cho chung 3 con gái và 1 phần cho con trai.

  (vì tôi không thống nhất được với vợ tôi). Vậy tôi muốn luật sư tư vấn cho tôi:

  1. Tôi có được toàn quyền quyết định việc phân chia không? Nhà đất đó được xác định là tài sản chung hay riêng?

  2. Thủ tục phân chia như thế nào?

  3. Trong trường hợp hai vợ chồng tôi không có được sự thống nhất trong việc phân chia trên thì tôi được toàn quyền quyết định trong phạm vi nào? Tôi rất mong sớm nhân được tư vấn của luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Trả lời: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

  Việc xác định tài sản chung hay tài sản riêng được quy định tại Điều 33 và Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

  “Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

  1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

  Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

  2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

  3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.”

  “Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

  1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

  2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.”

  Do đó, đối với quyền sử dụng mảnh đất của bác thì nếu quyền sử dụng mảnh đất này có được sau khi kết hôn và được thừa kế, tặng cho chung từ các cụ thì là tài sản chung của hai vợ chồng bác, còn nếu thừa kế, tặng cho riêng bác, vợ bác thì là tài sản riêng của vợ chồng. Do bác không nói rõ tài sản này được để lại như thế nào từ các cụ và cho ai hưởng nên bác có thể căn cứ vào điều trên để phân định cho mình là tài sản chung của vợ chồng hay tài sản riêng của vợ, chồng.

  Trường hợp đấy là tài sản riêng: Bác có toàn quyền quyết định việc phân chia và pháp luật không quy định thủ tục phân chia như thế nào, trừ trường hợp bác phân chia mảnh đất đó bằng các lập di chúc để cho các con được thừa kế. Thừa kế theo di chúc được quy định tại chương XXIII Bộ luật dân sự năm 2005.

  Trường hợp là tài sản chung của vợ chồng: thì sẽ là chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân theo quy định tại Điều 38 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014:

  “1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

  2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

  3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

  Đối với tài sản sau khi chia thì bác có toàn quyền quyết định đối với phần tài sản của mình.

  TRÂN TRỌNG!

  CV. BÙI THỊ THẢO – CÔNG TY LUẬT MINH GIA.

    Hotline: 1900.6169