Triệu Lan Thảo

Hỏi về thi hành án dân sự khi người phải thi hành án không đứng tên tài sản nào

Luật sư tư vấn về trường hợp thắng kiện và chuyển qua thi hành án nhưng bên thi hành án đòi khép hồ sơ vì người phải thi hành án không đứng tên tài sản nào

Nội dung tư vấn: Chào luật sư.Tôi  xin nhờ luật sư tư vấn giúp dùm. Mẹ tôi có cho một người mượn số tiền 133.000.000 có giấy viết tay do chính người đó ghi và ký tên.Mẹ tôi đã nộp đơn ra tòa để đòi lại số  số tiền 133.000.000 và  toà án đã giải quyết cho mẹ tôi thắng kiện và chuyển qua thi hành án nhưng bên thi hành án giải quyết nói là cô ấy không có đứng tên tài sản nào và đòi khép hồ sơ của mẹ tôi lại. Không có cuộc gặp mặt để toả thuận trả tiền ra sao cả. Xin luật sư tư vấn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn

Trả lời Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Điều 9 Luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 quy định về việc thi hành án dân sự:

"Điều 9. Tự nguyện và cưỡng chế thi hành án

1. Nhà nước khuyến khích đương sự tự nguyện thi hành án.

2. Người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật này."

Về thời gian tự nguyện thi hành án và cưỡng chế thi hành án được quy định như sau:

"Điều 45. Thời hạn tự nguyện thi hành án

1. Thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án.

2. Trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, huỷ hoại tài sản hoặc trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên có quyền áp dụng ngay các biện pháp quy định tại Chương IV của Luật này."

"Điều 46. Cưỡng chế thi hành án

1. Hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế.

2. Không tổ chức cưỡng chế thi hành án trong thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật và các trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định."

Vì vậy, nếu người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án trong thời hạn 15 kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án thì cơ quan thi hành án sẽ phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành án

Điều 71 Luật thi hành án 2008 sửa đổi, bổ sung 2014 quy định về biện pháp cưỡng chế thi hành án:

"Điều 71. Biện pháp cưỡng chế thi hành án

1. Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án.

2. Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.

3. Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ.

4. Khai thác tài sản của người phải thi hành án.

5. Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ.

6. Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định."

Căn cứ vào quy định trên, nếu như người phải thi hành án không đứng tên tài sản nào nhưng còn khả năng lao động hoặc còn bất cứ những khoản chi phí nào khác thì cơ quan thi hành án sẽ khấu trừ thu nhập hoặc tiền trong tài khoản hoặc những biện pháp cưỡng chế thi hành khác theo quy định của pháp luật và thực hiện việc thi hành án đối với người phải thi hành án, vì vậy, nếu có căn cứ xác định người này còn tài sản hoặc những thu nhập hợp pháp khác thì gia đình có thể yêu cầu cơ quan thi hành án tiến hành kê khai, khấu trừ thu nhập để đảm bảo thi hành án phù hợp.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
Luật gia / CV tư vấn: Dương Thị Thảo - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn