Tuấn Luật sư

Hỏi tư vấn quy định của pháp luật về vấn đề thi hành án dân sự

Nhờ luật sư tư vấn giúp về vấn đề thi hành ánh như sau: Bố em có tranh chấp đất với bác em và được Toà án tuyên án là trên 350m2 bác em đang ở bố em sẽ đuợc huởng 150m2. Tuy nhiên tòa án không nhắc gì đến nhà đang ở trên phần 150m2 đất đó.
 
Hiện đã hết thời gian kháng cáo. Sau một khoảng thời gian chờ, bên thi hành án đưa ra lý do là tòa án không đưa ra phán quyết về nhà trên phần 150m2 nên không thi hành. Cho em hỏi là bên thi hành đưa ra lý do như vậy có đúng luật không? và nếu đúng thì gia đình em phải làm gì tiếp theo để bản tuyên án trên đuợc thi hành ạ?

Hỏi tư vấn quy định của pháp luật về vấn đề thi hành án dân sự
Thi hành án dân sự

 
Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Về điều kiện thi hành án dân sự

Khi thời hạn kháng cáo hết thì phần bản án không bị kháng cáo, kháng nghị sẽ có hiệu lực pháp luật theo quy định tại điều 254 Bộ luật dân sự:

"Điều 254. Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị

1. Những phần của bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì chưa được đưa ra thi hành, trừ trường hợp pháp luật quy định cho thi hành ngay.

2. Bản án, quyết định hoặc những phần của bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án không bị kháng cáo, kháng nghị thì có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị".
 
Khi bản án đã có hiệu lực pháp luật sẽ được thi hành theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 2 Luật thi hành án dân sự 2008:
 
"Những bản án, quyết định được thi hành theo Luật này bao gồm:

1. Bản án, quyết định quy định tại Điều 1 của Luật này đã có hiệu lực pháp luật:

a) Bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm".

Do vậy, việc thi hành án chỉ giới hạn trong bản án đã có hiệu lực của Tòa án. Vì vậy cơ quan thi hành án từ chối thi hành đối với phần nhà ở trên đất vì Tòa án không có phán quyết đối về diện tích này là hợp lý.

Về việc yêu cầu thi hành án

Trong trường hợp không thỏa thuận được với người phải thi hành án (bác bạn) về việc thi hành án thì bố bạn có thể làm đơn đến cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện để yêu cầu tổ chức thi hành án theo quy định tại điều 7 Luật thi hành án dân sự 2008:

"Điều 7. Quyền yêu cầu thi hành án

Người được thi hành án, người phải thi hành án căn cứ vào bản án, quyết định có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án".

Khi đó, người có nghĩa vụ có thể tự nguyện thi hành án theo quy định tại điều 45 Luật thi hành án dân sự 2008:
 
"Điều 45. Thời hạn tự nguyện thi hành án

1. Thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án.

2. Trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, huỷ hoại tài sản hoặc trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên có quyền áp dụng ngay các biện pháp quy định tại Chương IV của Luật này".

Hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại điều 46 Luật thi hành án dân sự 2008:

"Điều 46. Cưỡng chế thi hành án

1. Hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế.

2. Không tổ chức cưỡng chế thi hành án trong thời gian từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau, các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật và các trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định".

Ngoài ra, trong trường hợp bố bạn và bác bạn vẫn có tranh chấp và không thỏa thuận được với nhau về ngôi nhà trên phần diện tích 150 m2 thuộc sở hữu của ai thì gia đình bạn có thể tiếp tục làm thủ tục khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp này.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Hỏi tư vấn quy định của pháp luật về vấn đề thi hành án dân sự. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng

Luật gia: Việt Dũng - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí