Tuấn Luật sư

Gửi xe không lấy vé mất xe có được bồi thường không?

Thưa luật sư, cho em hỏi thắc mắc sau: Hôm qua, em có gửi 1 chiếc xe máy ở chỗ giữ xe tư nhân nhưng chỗ này nhân viên không đưa thẻ xe vì gửi quen. Tất cả người gửi xe như em điều không có thẻ xe. Vậy giờ luật sư cho em hỏi họ làm mất xe, em có được bồi thường không? Mà nếu có bồi thường thì được bao nhiêu phần trăm. Em xin cảm ơn luật sư!

Trả lời: Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, đối với trường hợp trên chúng tôi tư vấn như sau:

Điều 554 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về hợp đồng gửi giữ tài sản:

“Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.”

Như vậy, việc gửi giữ xe là sự thỏa thuận dân sự giữa bạn là người có xe và nhân viên trông xe, theo đó các bên sẽ xuất hiện quyền và nghĩa vụ, trong một khoảng thời gian nhất định. Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể chứ không bắt buộc phải bằng văn bản, cụ thể Điều 119 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về hình thức giao dịch dân sự:

“1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

2. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.”

Hợp đồng gửi giữ giữa bạn và bên giữ xe mặc dù không bằng văn bản và bạn cũng không giữ vé xe nhưng nếu bạn chứng minh được mình đã gửi xe tại đó và thỏa thuận với người trông giữ xe về việc giữ xe cho bạn thì hợp đồng giữa bạn và bên trông xe vẫn có giá trị pháp lý. Nếu xe bạn bị mất thì có thể yêu cầu bên đó bồi thường theo quy định tại Khoản 4 Điều 557 Bộ luật dân sự năm 2015:

“4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.”

Hai bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường thiệt hại, nếu không thỏa thuận được thì có thể yêu cầu Tòa án giải quyết, bạn đưa ra các căn cứ chứng minh cho yêu cầu của mình và giá trị tài sản bị mất để Tòa án xem xét và quyết định mức bồi thường.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Gửi xe không lấy vé mất xe có được bồi thường không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Gọi ngay