Vũ Thanh Thủy

Giáo viên dạy giỏi được xét nâng bậc lương trước hạn hay không

Tôi là giáo viên THCS , được tuyển dụng làm việc ngày 01/3/2001 và công chức chính thức ngày 01/9/2001 (hệ số đang hưởng 3,33). Là giáo viên giỏi cấp huyện. Từ năm 2008 đến năm 2015; tôi luôn tham gia các phong trào thi thiết bị dạy học tự làm, giáo án điện tử cấp Huyện và cấp tỉnh đạt giải cao và hai lần liên tiếp được Giám đốc Sở GD tặng giấy khen.


Đặc biệt năm 2014; tôi đã hướng dẫn cho học sinh nghiên cứu khoa học dự thi KHKT đạt 5 giải cao ở huyện và 4 giải cao ở tỉnh, được nhận giấy khen của Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học tỉnh T T H. Năm 2015, tôi tiếp tục hướng dẫn cho học sinh NCKH và dự thi cấp tỉnh, được Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh công nhận 3 đề tài. Trong 4 năm liền gần đây tôi luôn đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.Vậy tôi có được nâng lương trước thời hạn sắp tới hay không? 

Trả lời: Cảm ơn anh đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh gia, trường hợp này chúng tôi xin tư vấn như sau:
 
Về điều kiện nâng lương trước hạn
 
Điều 76 Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định:
 
Điều 76. Khen thưởng cán bộ, công chức
 
1. Cán bộ, công chức có thành tích trong công vụ thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.
 
2. Cán bộ, công chức được khen thưởng do có thành tích xuất sắc hoặc công trạng thì được nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên khi xem xét bổ nhiệm chức vụ cao hơn nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu ”
 
Theo quy định pháp luật anh sẽ được xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét tuyển vào vị trí chức vụ cao hơn nếu có thành tích xuất sắc. Tiêu chí phân loại công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được quy định tại Nghị định hướng dẫn Luật cán bộ công chức.
 
Điều 18 Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức quy định:
 
"Điều 18: Tiêu chí phân loại công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a) Luôn gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
b) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống lành mạnh, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;
c) Có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với đồng nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ;
d) Có tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao;
đ) Có thái độ đúng mực và xử sự văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; thực hiện tốt việc phòng, chống các hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí.
e) Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm, vượt tiến độ, có chất lượng và hiệu quả;
g) Hoàn thành kịp thời và bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất;
h) Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận;…

Anh là giáo viên được tuyển dụng làm việc ngày 01/3/2001 và trở thành công chức chính thức ngày 01/9/2001, không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý. Như vậy căn cứ xác nhận công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của anh là khoản 1 Điều 18 Nghị định 56/2015/NĐ-CP.

Anh cũng lưu ý là những thành tích được dùng để xét nâng lương trước thời hạn là trong một thời hạn nhất định, trường hợp của anh nếu được nâng bậc lương trước thời hạn lần đầu thì thành tích chọn xét là trong hạn 6 năm trở lại đây. Nếu đã từng được xét nâng bậc lương trước thời hạn trước đó thì các căn cứ thành tích đã được xét không được sử dụng nữa. Căn cứ pháp lý tại điểm đ Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV:
 
Điều 3. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn
 
đ) Xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc:
 
- Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.
 
Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.”
 
Như anh đã chia sẻ và đối chiếu với quy định pháp luật thì anh là giáo viên hoàn thành xuất sắc chuyên môn nghiệp vụ có thể phù hợp tiêu chuẩn năng lực công chức được xét nâng lương tại điểm d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 18 Nghị định 56/2015/NĐ-CP. Nhưng bên cạnh đó còn có các căn cứ khác nữa là nếp sống lành mạnh gương mẫu, chấp hành tốt đường lối kỷ cương nhà nước, hòa đồng và phối hợp tốt đồng nghiệp được mọi người ủng hộ... Có đầy đủ cả tiêu chuẩn chuyên môn và tiêu chuẩn khác như trên thì anh mới được xét nâng lương trước thời hạn.
 
Thẩm quyền và thủ tục xem xét việc nâng lương
 
Nếu anh được xét nâng lương thì căn cứ Điều 16 Nghị định 56/2015/NĐ-CP, Người đứng đầu cơ quan anh đang hiện công tác trực tiếp đánh giá, phân loại đối và phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại.
 
Trình tự thủ tục đánh giá công chức xét việc được nâng lương trước hạn của anh quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định 56/2015/NĐ-CP:

"Điều 17: Trình tự thủ tục đánh giá công chức

2. Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
a) Công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mục I Mẫu số 02;
b) Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp;
c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tham khảo ý kiến tham gia tại Điểm b Khoản này, quyết định đánh giá, phân loại công chức; thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho công chức theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7 Nghị định này
.”
 
Mẫu đơn 02 là mẫu đơn tại Phụ lục của Nghị định 56/2015/NĐ-CP. Anh điền đầy đủ thông tin vào đơn mẫu, rồi thông báo nhu cầu nguyện vọng với lãnh đạo để mở cuộc họp xét thi đua nâng bậc lương. Ý kiến đánh giá tập thể được ghi nhận trong biên bản cuộc họp. Từ đó người đứng đầu cơ quan anh công tác có nghĩa vụ tham khảo căn cứ biên bản họp, thành tích công tác cũng như các căn cứ khác có liên quan để xem xét đánh giá việc nâng lương trước thời hạn của anh.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Giáo viên dạy giỏi được xét nâng bậc lương trước hạn hay không. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

!
CV Nguyễn Tuấn Hải – Công ty luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn