Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

  • 05/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Cá nhân nộp hồ sơ tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, đổi Giấy phép lái xe, giao Giấy phép lái xe mới cho người đổi và cắt góc Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp. Trả hồ sơ gốc cho người đổi Giấy phép lái xe.

  1. Cách thức thực hiện:

  - Trực tiếp tại Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; hoặc

  - Phòng Quản lý phương tiện và người lái  thuộc Sở Giao thông vận tải.

  2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu (bản chính);

  - Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày thủ trưởng cấp Trung đoàn trở lên ký;

  - Giấy Chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

  - Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng (bản chính);

  - 02 ảnh mầu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân;

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  3. Thời hạn giải quyết:

  - Sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  4. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

  5. Cơ quan thực hiện TTHC:

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải;

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có;

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải;

  d) Cơ quan phối hợp: Không có.

  6. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe.

  7. Phí và lệ phí:

  - Lệ phí cấp GPLX: 30.000 đ/lần cấp.

  8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

  - Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe.

  9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

  - Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng.

  - Khi đến đổi Giấy phép lái xe phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn để đối chiếu

  10. Căn cứ pháp lý của TTHC:

  - Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

  - Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX;

  - Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

  - Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ.

  Mẫu đơn:

  Ảnh màu

  3 x 4cm                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE

  Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)

  Tôi là:........................................................... Quốc tịch:.......................................

  Sinh ngày:............. tháng......... năm.....................................................................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..........................................................................

  Nơi cư trú:.............................................................................................................

  Số CMND (hoặc hộ chiếu):.................. cấp ngày......... tháng........năm................

  Nơi cấp:............................. Đã học lái xe tại:.............................. năm........ …..

  Hiện đã có giấy phép lái xe hạng.......... số...........................

  do..............cấp ngày......... tháng........... năm..............

  Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:.........

  Lý do:....................................................................................................................

  Mục đích:..............................................................................................................

  Xin gửi kèm theo:

  - 01 giấy chứng nhận sức khỏe;

  - 02 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;

  - Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe sắp hết hạn;

  - Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);

  Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn

  toàn chịu trách nhiệm .

                                                                    .., ngày....... tháng....... năm 20....

    NGƯỜI LÀM ĐƠN

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

  Trân trọng!
  P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật