Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức nhà nước

  • 31/07/2015
  • Trần Phương Hà
  • Tháng 3/2008 em được nhận vào hợp đồng ban quản lý các công trình công cộng huyện làm nhân viên văn phòng, ( bằng trung cấp điện tử viển thông). Đến tháng 9 năm 2008 em chuyển hợp đồng dài hạn em được hưởng lương ngạch cán sự mã ngạch 01.004. Đến tháng 10/2011 em tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, được đơn vị chuyển ngạch lương tương đương chuyên viên hệ số 2,67. đến tháng 8/2015 em được tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp và xếp lương 2,46


  Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tháng 3/2008 em được nhận vào hợp đồng ban quản lý các công trình công cộng huyện làm nhân viên văn phòng, ( bằng trung cấp điện tử viển thông). Đến tháng 9 năm 2008 em chuyển hợp đồng dài hạn em được hưởng lương ngạch cán sự mã ngạch 01.004. Đến tháng 10/2011 em tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, được đơn vị chuyển ngạch lương tương đương chuyên viên hệ số 2,67. đến tháng 8/2015 em được tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp và xếp lương 2,46.xin hỏi
  1. Cách xếp luơng như vậy có phù hợp không?
  2. Trường hợp này em xin chuyển ngạch sang đại hoc thì phải thi hay xét chuyển và thời gian bao lâu mới được chuyển hay thi chuyển ngạch lương
  3. Điều kiện để xét, thi chuyển ngạch lương
  4. Em đang thuộc diện quy hoạch lãnh đạo đơn vị nếu thời gian tới có bổ nhiệm, em mới tuyển đặc cách viên chức có bị ảnh hưởng hay hạn chế không?
   
  Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
   
  Thứ nhất, cách xếp lương như vậy là phù hợp với quy định của pháp luật.

  Tôi xin tóm lược mức lương được hưởng theo quá trình công tác của bạn như sau:

  3/2008: hưởng lương theo hợp đồng lao động với mức lương nhân viên văn phòng
  9/2008: hưởng lương cán sự mã ngạch 01.004
  10/2011: hưởng lương tương đương chuyên viên theo hệ số 2.67
  8/2015: sẽ được hưởng lương 2.46 theo mức của viên chức sự nghiệp
   
  Đối với quy định của pháp luật thì bạn có thể tham khảo tại Quyết định 78/2004/QĐ-BNV quyết định của bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc ban hành danh mục các ngạch công chức và các ngạch viên chức.
   
  Thứ hai, về việc thi hoặc xét chuyển ngạch lương theo ngạch lương của viên chức:

  Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định như sau:

  Điều 16. Tổ chức tuyển dụng viên chức

  Căn cứ quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định này, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện việc thi tuyển hoặc xét tuyển.

   
  Như vậy việc bạn phải thi hoặc xét chuyển hoàn toàn do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cấp huyện ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng và quy định cụ thể việc sẽ áp dụng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển.

  Tuy nhiên, theo thông tin bạn đã cung cấp, bạn có thể được tuyển đặc cách viên chức. Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo bồi dưỡng đối với viên chức có quy định về điều kiện xét tuyển đặc cách như sau:

  Điều 7. Điều kiện xét tuyển đặc cách

  1. Căn cứ nhu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đối với các trường hợp sau:
  a) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
  b) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này;
  c) Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các ngành nghề truyền thống.

  2. Việc xác định tốt nghiệp đại học loại giỏi được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp; trường hợp bằng tốt nghiệp không xếp loại thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp để cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập xem xét, quyết định. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập phải có văn bản trả lời.


  Như vậy, nếu bạn đáp ứng một trong các trường hợp trên thì bạn có thể được đặc cách xét tuyển viên chức.
   
  Thứ ba, điều kiện thi, xét chuyển lên ngạch viên chức như sau:

  Điều 22. Điều kiện đăng ký dự tuyển

  1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
  a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
  b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;
  c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
  d) Có lý lịch rõ ràng;
  đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
  e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
  g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

  2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
  a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
  b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.


  Thứ tư, bạn thuộc diện quy hoạch lãnh đạo đơn vị, nếu bạn vẫn thuộc một trong số các trường hợp được hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư 15/2012/TT-BNV thì bạn vẫn thuộc diện được xét tuyển đặc cách viên chức theo đúng quy định này của pháp luật.
   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức nhà nước. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng


  Luật gia Nguyễn Thương – Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169