Trần Kim Khánh

Điều kiện cấp giấy chứng nhận hành nghề điều dưỡng viên?

Người đang có chứng chỉ hành nghề y sỹ học thêm chuyên môn điều dưỡng thì được cấp chứng chỉ hành nghề như thế nào? Cấp mới chứng chỉ hành nghề hay cấp bổ sung trong trường hợp này? Luật Minh Gia tư vấn như sau:

1. Luật sư tư vấn Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là văn bản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Thực tế hiện nay cho thấy nhiều người còn gặp vướng mắc liên quan đến các vấn đề như:

- Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề;

- Xác định trường hợp cấp bổ sung, cấp mới chứng chỉ hành nghề;

- Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề,…

Trường hợp bạn đang gặp phải những vướng mắc liên quan đến chứng chỉ hành nghề, bạn có thể tìm hiểu các quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn hoặc hỏi ý kiến luật sư chuyên môn. Nếu bạn không có thời gian tìm hiểu hoặc không có luật sư riêng, bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được tư vấn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Tư vấn về vấn đề cấp giấy chứng nhận hành nghề điều dưỡng viên

Nội dung tư vấn: ​Em chào anh/chị.Em có một câu hỏi muốn mong anh chị giải đáp giúp cho e.Em là y sỹ đã có CCHN, em đã học và có bằng chuyển đổi sang điều dưỡng. Hiện tại em đang thực hành điều dưỡng tại bệnh viện ở quê nhà.Sau khi thực hành đủ 9 tháng, em có mong muốn làm CCHN về điều dưỡng. Vậy trường hợp của em nếu làm CCHN thì sẽ là trường hợp nào trong các trường hợp: Bổ sung phạm vi hành nghề hay là làm CCHN mới là điều dưỡng hay là thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn.Có thông tin em nhận được là đối tượng y sỹ học chuyển đổi sang điều dưỡng không được cấp CCHN điều dưỡng. Cho em hỏi thông tin đó có chính xác không ạ? Căn cứ vào văn bản nào ạ?Em xin cám ơn anh/chị.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau: 

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đối với y sỹ như sau:

"Điều 24. Xác nhận quá trình thực hành

1. Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

a) 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sĩ;

b) 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;

c) 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.

d) 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên

...

2. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về quá trình thực hành cho người đã thực hành tại cơ sở của mình, bao gồm nội dung về thời gian, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp."

Như vậy, muốn có được chứng chỉ hành nghề điều dưỡng thì đầu tiên, bạn phải đáp ứng được điều kiện là có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp. Theo như bạn cung cấp, bạn đã là y sỹ đã có chứng chỉ hành nghề và có bằng chuyển đổi sang điều dưỡng. Do đó, bạn đã đã đủ điều kiện là có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp.

Đồng thời, bạn phải có 9 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, bạn đã làm việc tại thực hành điều dưỡng tại bệnh viện ở quê nhà đủ 9 tháng nên bạn đã đủ điều kiện để xin cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng viên.

Căn cứ quy định tại Điều 4, Nghị định 109/2016/NĐ-CP về Các trường hợp cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề:

“1. Việc cấp chứng chỉ hành nghề áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề.

b) Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khi có thay đổi nội dung trong chứng chỉ hành nghề, bao gồm:

- Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khi người hành nghề đề nghị thêm kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên khoa khác với phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cấp trong chứng chỉ hành nghề;

- Thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khi người hành nghề đề nghị thay đổi kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên khoa khác với phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cấp trong chứng chỉ hành nghề;

- Thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh trong chứng chỉ hành nghề…”                        

Như vậy, chứng chỉ hành nghề y sĩ và chứng chỉ hành nghề điều dưỡng thuộc hai lĩnh vực hành nghề khác nhau, không thuộc cùng phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề. Do đó, bạn phải làm thủ tục để được cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng viên.

Về thủ tục:

Căn cứ quy định tại Điều 5, Nghị định 109/2016/NĐ-CP về Hồ sơ đề nghị cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam:

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, cụ thể như sau:

a) Văn bằng chuyên môn y;

b) Văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ đại học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận đã qua đào tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời gian đào tạo ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được coi là tương đương với văn bằng bác sỹ và được cấp chứng chỉ hành nghề với chức danh là bác sỹ;

c) Văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại học và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm;

d) Giấy chứng nhận là lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.

Trường hợp mất các văn bằng chuyên môn trên thì phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nơi đã cấp văn bằng chuyên môn đó cấp.

3. Giấy xác nhận quá trình thực hành theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc bản sao hợp lệ các văn bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ chuyên khoa II, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

4. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 6 Điều 23 và khoản 5 Điều 25 Nghị định này cấp.

5. Phiếu lý lịch tư pháp.

6. Sơ yếu lý lịch tự thuật theo Mẫu 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đang làm việc trong cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú đối với những người xin cấp chứng chỉ hành nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

7. Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.”

Vây nên, bạn cần làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận hành nghề điều dưỡng viên.

Gọi ngay