LS Vũ Thảo

Đảng viên có thể sinh con thứ ba và cho làm con nuôi không?

Vợ chồng em công chức đã có 2 con. Cô em không có con cô muốn xin vợ chồng em sinh thêm một lần con cho cô làm con nuôi. Vậy vợ chồng em có bị vi phạm luật dân số, có bị kỷ luật ở cơ quan và đảng hay không? Vợ chồng em có thể sinh giúp đỡ cô của chồng em không ạ?

Trả lời: Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Vợ chồng bạn sinh con lần thứ 3 và cho cô làm con nuôi là vi phạm  chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế không đề cập về việc xử lý đối với cán bộ, công chức, viên sinh con thứ 3 trái pháp luật. Như vậy, pháp luật không cấm cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ 3.

Tuy nhiên, Điều 26 Quyết định 181/2013/QĐ-TW xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm như sau: “ Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách”.

Những trường hợp không vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình được quy định tại Điểm c Khoản 10 Mục III Hướng dẫn số 09 –HD/UBKTTW ngày 06 tháng 06 năm 2013 bao gồm:

- Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

- Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

- Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

- Cặp vợ chồng sinh con lần thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

- Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

+ Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

+ Sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

- Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh".

- Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19-01-1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng “Về một số chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình”).

Trường hợp của vợ chồng bạn không thuộc một trong các trường hợp sinh con thứ 3 không vi phạm chính sách dán số và kế hoạch hóa gia đình. Như vậy, nếu bạn sinh con thứ ba thì  chồng chị sẽ bị kỷ luật theo quy định 181/2013 QĐ/TW ngày 30 tháng 3 năm 2013.

Bạn có thể sinh con giúp cô mình.

Pháp luật hiện hành không quy định về việc cấm và  không quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, công chức sinh con thứ ba. Điều 26 Quyết định 181/QĐ-TW năm 2013, Đảng viên vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình trong trường hợp sinh con thứ ba thì bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách và không cấm sinh con thứ ba.

Như vậy, vợ chồng bạn có thể sinh con thứ ba giúp đỡ cô nhưng sẽ bị kỷ luật bằng hình thức đối với Đảng viên và có thể sẽ bị kỷ luật đối với công chức tùy thuộc vào quy định nơi vợ chồng bạn công tác.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đảng viên có thể sinh con thứ ba và cho làm con nuôi không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng


 

C.V Trần Hiên - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí