Nguyễn Ngọc Ánh

Đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp

Tôi và vợ tôi có hộ khẩu thường trú ở 2 nơi khác nhau, vợ tôi cùng 2 con trước đây ở cùng hộ khẩu ông bà ngoại sau đó tách riêng ra nên bây giờ 3 mẹ con chung một hộ khẩu ở quận Hai Bà trưng Hà Nội.Năm 2013 vợ chồng tôi có mua nhà ở Mỹ đình và đã đăng ký tạm trú và sống ở đó do tôi tạm làm chủ hộ.


Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tới công ty Luật Minh Gia! Chúng tôi xin trả lời yêu cầu của bạn như sau:
 
Điều 23. Thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp

1. Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp thì trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.

2. Cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện việc thay đổi nơi đăng ký thường trú
”.
 
Như vậy, trong trường hợp vợ, con và bạn thay đổi chỗ ở hợp pháp thì theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày chuyển đến chỗ ở mới thì vợ, còn bạn và bạn phải có trách nhiệm thay đổi nơi đăng ký thường trú.
 
Về thủ tục đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật như sau:

Theo quy định tại Điều 21 Luật cư trú năm 2006:

Điều 21. Thủ tục đăng ký thường trú

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

 b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;bản khai nhân khẩu;

b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
”.
 
Trường hợp của gia đình bạn, bạn nộp hồ sơ tại Công an Quận Nam Từ Liêm để hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hố sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp sổ hộ khẩu cho gia đình bạn.

Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

-       Giấy báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu.

-       Giấy chuyển hộ khẩu (Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng cấp cho trường hợp của vợ và con bạn, còn với bạn là trường công an quận, huyện, thị xã nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú hiện tại).

-       Các giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng


Luật gia Nguyễn Ngọc Ánh – Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí