Nguyễn Văn Cảnh

Đăng ký, sang tên xe máy trong cùng tỉnh, thành phố

Luật sư tư vấn về trường hợp đăng ký, sang tên xe máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.


Nội dung đề nghị tư vấn: Chào a/c! Đầu năm 2015 tôi có mua chiếc xe máy Honda air blade của người quen, nhưng do cũng là xe mua lại qua nhiều chủ và không sang tên. Vậy bây giờ tôi muốn sang tên mình có được không, thủ tục cần những giấy tờ gì? Xe đăng kí lần đầu tại Q.bình thạnh-HCM. Đăng ký lần 2 năm 2010 vẫn giữ biển số cũ sang tên chủ mới tại Q.2-HCM. Giờ tôi ở Q.tân bình-HCM. nhờ a/c tư vấn giúp. Cám ơn a/c nhiều....!

Trả lời: Luật Minh Gia cảm ơn câu hỏi và đề nghị tư vấn của bạn. Sau đây là phần tư vấn của chúng tôi về trường hợp của bạn như sau:

Căn cứ theo điều 24
Thông tư số 15/2014/TT- BCA quy định về đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh như sau:


a) Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:


- Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm heo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.


- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.


- Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng.


- Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).


b) Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, hồ sơ gồm:


- Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.


- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.


- Giấy chứng nhận đăng ký xe. Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).
 
Như vậy, nếu có đủ các giấy tờ trên thì bạn có thể đăng ký sang tên xe.

Mẫu số 3 ban kèm thông tư như sau:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ SANG TÊN, DI CHUYỂN XE

A. PHẦN KÊ KHAI, CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE

1- Họ và tên người đang sử dụng xe: ..............................................................................

2- Địa chỉ: ........................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3- Số CMND: ……………………cấp ngày …./ …./ ….. tại .........................................

4- Có chiếc xe với đặc điểm sau:

Xe: …………………………………………………… Biển số: ....................................

Nhãn hiệu: ………………………………………….. Số loại: .......................................

Loại xe: ……………………………………………… Màu sơn: ...................................

Số máy: …………………………………………….. Số khung: ....................................

Số chỗ: ngồi: …….. đứng…….. nằm: ………; dung tích ......................................... cm3

5- Tên người đứng tên trong giấy đăng ký xe: ................................................................

6- Địa chỉ: .............................................................................................................................

7- Trình bày nguồn gốc xe: (1) ..............................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

8- Kèm theo: .........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

9- Đề nghị cơ quan đăng ký: (2) ...........................................................................................

Đăng ký sang tên £                           Đăng ký sang tên, di chuyển £

10- Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục sang tên di chuyển. Nếu có tranh chấp, khiếu kiện tôi sẽ có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe)

…….., ngày …. tháng …. năm ….
NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

B. PHẦN KIỂM TRA, XÁC MINH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE

BIỂN SỐ CŨ: ……………………………..               BIỂN SỐ MỚI: .........................

DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN

Nơi dán bản cà số máy

 

Nơi dán bản cà số khung

Kết quả kiểm tra, xác minh: ..................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)

(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(4)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

_________________

(1) Trình bày nguồn gốc xe (xe do mua, cho, tặng, thừa kế…)

(2) Ở Bộ ghi Cục CGSTĐB-ĐS, ở tỉnh, Tp ghi Phòng CSGT….; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Công an huyện…

(3) Ở Bộ ghi Trưởng phòng; ở Tỉnh, Tp ghi Đội trưởng; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Đội Trưởng.

(4) Ở Bộ ghi Cục trưởng; ở Tỉnh, Tp ghi Trưởng phòng; ở huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh ghi Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, TP.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đăng ký, sang tên xe máy trong cùng tỉnh, thành phố. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

!
CV Lương Duyên - Công ty Luật Minh Gia.

Gọi ngay