Tuấn Luật sư

Có thể nhờ người khác viết hộ di chúc được không?

Chào văn phòng, cho tôi hỏi trường hợp nhờ lập di chúc như sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông nội tôi, nhưng bây giờ ông tôi không còn đủ khả năng để lập di chúc, mặc dù còn minh mẫn nhưng không đủ sức tự viết. Vậy nên, bà nội tôi có thể lập di chúc cho các con trong khi ông nội sắp qua đời không? nếu không thì phải làm như thế nào? Tôi xin cảm ơn.

 

>> Giải đáp thắc mắc quy định về lập di chúc, gọi 19006169

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Việc lập di chúc để lại tài sản thừa kế được pháp luật về dân sự điều chỉnh. Trong trường hợp của ông nội bạn muốn để lại di chúc cho con cháu nhưng không đủ sức viết di chúc mặc dù còn minh mẫn thì ông có thể lập di chúc với hình thức di chúc miệng theo quy định tại Điều 692 Bộ luật Dân sự 2015 hoặc lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc UBND cấp xã theo quy định tại Điều 636 Bộ luật Dân sự:

 

“Điều 629. Di chúc miệng

 

1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

 

2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.”

 

“Điều 636. Thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Việc lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã phải tuân theo thủ tục sau đây:

 

1. Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã ký vào bản di chúc.

 

2. Trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng.”

 

Bởi vì di chúc thể hiện ý chí của người có di sản muốn định đoạt tài sản sau chi chết, do đó, di chúc này phải do chính người có di sản lập hoặc được lập bởi người khác theo quy định của pháp luật. Vì vậy, không có quy định cụ thể về việc bà nội bạn thay ông bạn lập di chúc, do đó bà nội sẽ không thể tiến hành lập di chúc thay ông nội bạn được.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Có thể nhờ người khác viết hộ di chúc được không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Tư vấn miễn phí