Vũ Thị Thảo

Có thể cấn trừ tiền tạm ứng giữa 2 hợp đồng mua bán tài sản không?

Dear Công ty Luật Minh Gia. Em có vấn đề cần hỗ trợ bên phía mình. Sự việc là bên công ty em có ký 2 hợp đồng với 1 bên là đơn vị dịch vụ cung ứng thiết bị xây dựng (cùng 1 nhà cung cấp), có hợp đồng đã ký đã tạm ứng tiền cho bên nhà cung cấp dịch vụ rồi mà hợp đồng vẫn chưa thực hiện.

Luật sư cho em hỏi về việc cấn trừ tiền tạm ứng, em có thể chuyển tiền tạm ứng đã ký từ hợp đồng đã ký trước sang hợp đồng sao hay không ạ? Nếu được thì thủ tục thế nào và luật có quy định gì không ạ? Em xin chân thành cám ơn! Câu trả lời của Luật sư sẽ giúp em rất nhiều trong công việc này ạ.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ tại Điều 433 Bộ luật dân sự 2015 quy định về giá, phương thức thanh toán trong hợp đồng mua bán tài sản như sau:

"Điều 433. Giá và phương thức thanh toán

1. Giá, phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên. Trường hợp pháp luật quy định giá, phương thức thanh toán phải theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thỏa thuận của các bên phải phù hợp với quy định đó.

2. Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về giá, phương thức thanh toán thì giá được xác định theo giá thị trường, phương thức thanh toán được xác định theo tập quán tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng."

Theo đó, giá và phương thức thanh toán hợp đồng mua bán tài sản do hai bên thỏa thuận hoặc do người thứ 3 xác định (nếu các bên có yêu cầu). Trường hợp không thỏa thuận được thì phương thức thanh toán được xác định theo tập quán tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng, Đối chiếu với trường hợp của bạn: Công ty bạn có giao kết 2 hợp đồng mua bán với một đơn vị cung ứng thiết bị xây dựng, và hiện tại công ty bạn muốn cấn trừ tiền tạm ứng từ hợp đồng ký trước sang hợp đồng sau. Theo quy định trên, hiện tại pháp luật không có quy định cấm về việc cấn trừ tiền tạm ứng giữa 2 hợp đồng. Do đó, trường hợp các bên thỏa thuận đồng ý cấn trừ tiền tạm ứng 2 hợp đồng thì công ty bạn vẫn có thể thực hiện việc cấn trừ. Tuy nhiên, thỏa thuận đó phải được lập thành văn bản và ghi nhận trong phụ lục hợp đồng các bên đã giao kết.

Lưu ý: Trường hợp các bên đã tiến hành xuất hóa đơn thì cần làm thủ tục điều chỉnh hóa đơn theo quy định pháp luật. 

Gọi ngay