LS Hồng Nhung

Có được hưởng đồng thời các phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp chức vụ?

Pháp luật quy định về chức danh kế toán trưởng như thế nào? Người được bổ nhiệm vào chức danh kế toán trưởng được hưởng các chế độ quyền lợi ra sao? Luật Minh Gia làm rõ vấn đề này thông qua tình huống sau đây:

1. Luật sư tư vấn Luật Kế toán

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

Với tính chất công việc căng thẳng và yêu cầu sự chính xác, tỉ mỉ, kế toán nói chung và người làm kế toán trưởng nói riêng được pháp luật bảo đảm quyền lợi bằng cách quy định mức trợ cấp trách nhiệm mà họ được hưởng khi thực hiện nhiệm vụ kế toán.

Trong trường hợp bạn gặp khó khăn trong việc xác định phụ cấp trách nhiệm kế toán và các khoản phụ cấp khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bạn cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật hoặc tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực này. Nếu bạn không có thời gian tìm hiểu hoặc không có luật sư riêng, bạn hãy liên hệ Luật Minh Gia để chúng tôi giải đáp và hướng dẫn các phương án cụ thể.

Để được hỗ trợ, tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến Luật Kế toán bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được tư vấn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo tình huống chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

2. Tư vấn về việc hưởng đồng thời phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm

Yêu cầu tư vấn: Luật sư cho em hỏi : em là kế toán trường học và được bổ nhiệm kế toán trưởng và được hưởng phụ cấp trách nhiệm là 0.2 và kiêm thêm công tác văn phòng được bổ nhiệm tổ trưởng tổ văn phòng.Mức phụ cấp tổ trưởng là 0,2 như vậy em có được hưởng cùng một lúc cả hai phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp chức vụ không ?Em xin cảm ơn luật!

Có được hưởng đồng thời các phụ cấp khi kiêm nhiệm hai chức danh lãnh đạo?
Tư vấn về các loại phụ cấp

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Bạn sẽ được hưởng đồng thời hai phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp chức vụ:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV thì:

"1. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại Khoản 1 Điều 2 và Điểm a Khoản 2 Điều 2 (trừ các đơn vị quy định tại Khoản 2 Điều này) của Thông tư liên tịch này được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,2 so với mức lương cơ sở."

Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP:

"Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo ( bầu cử, bổ nhiệm) nào thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó. Nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì xếp lương chức vụ hoặc hưởng phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất. Nếu kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu thì được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm"

Do đó, ngoài hai phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp chức vụ, bạn còn được hưởng thêm phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định trên và quy định tại Khoản 2 Mục II của Thông tư 78/2005/TT-BNV thì:

2. Người kiêm nhiệm một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác chỉ hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm trong suốt thời gian giữ một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm đó. Khi thôi kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác thì thôi hưởng phụ cấp kiêm nhiệm kể từ tháng sau liền kề với tháng thôi giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm.”

Do đó, bạn chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm trong suốt thời gian giữ một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm đó, đồng thời được hưởng cả phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp chức vụ của bạn.

Mức phụ cấp kiêm nhiệm được quy định tại Khoản 1 Mục III Thông tư 78/2005/TT-BNV

1. Mức phụ cấp:

Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác được tính bằng 10% mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Có được hưởng đồng thời các phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp chức vụ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng

Luật gia: Hoài Anh – Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí