Nông Hồng Nhung

Chưa đủ năm đóng BHXH, làm thế nào để được hưởng lương hưu hàng tháng?

Yêu cầu tư vấn: Chào luật sư, tôi sinh 08/04/1973, tham gia bảo hiểm tháng 03/1993. Tôi muốn nghỉ việc và hưởng lương hưu có được không? Nếu được thì hưởng bao nhiêu và nếu không thì tại sao và phải làm gì để được hưởng lương hưu. Rất mong nhận được hồi đáp. Trân trọng và cảm ơn !

 


Chưa đủ năm đóng BHXH, làm thế nào để được hưởng lương hưu hàng tháng?
Tư vấn về điều kiện hưởng lương hưu


Trả lời tư vấn: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bác, chúng tôi xin tư vấn như sau:
 
Bác đã đóng bảo hiểm được 22 năm, bác đã 42 tuổi và trường hợp này, chúng tôi xác định là đang tư vấn cho đối tượng là nữ. Bác muốn tư vấn tại thời điểm hiện tại nên chúng tôi sẽ tư vấn cho bác theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.
 

"Điều 50.Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

2. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác;

b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. 

Điều 51.Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành. "


Theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 đã trích dẫn ở trên thì bác đã đủ 22 năm đóng bảo hiểm nhưng  độ tuổi của bác là 42 tuổi, bác chưa đủ tuổi để được hưởng lương hưu hằng tháng trong mọi trường hợp. Mức tuổi tối thiểu trong một số trường hợp đặc biệt ít nhất cũng phải 45 tuổi và có điều kiện kèm theo.
 
Hiện tại bác muốn nghỉ việc và hưởng lương hưu thì bác có thể bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.
 
Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội
 
Theo đó, bác có thể bảo lưu số năm đóng bảo hiểm xã hội của mình và chờ đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 50 hoặc  Điều 51 Luật bảo hiểm xã hội thì bác sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng theo quy định tại Điều 52 Luật bảo hiểm xã hội về mức lương hưu hằng tháng.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Chưa đủ năm đóng BHXH, làm thế nào để được hưởng lương hưu hàng tháng?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng


Luật gia: Hoài Anh - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay