Luật sư Vũ Đức Thịnh

Chia thừa kế theo di chúc trong khi người để lại di sản còn một khoản nợ

Luật sư tư vấn miễn phí trường hợp ông nội để lại di chúc tuy nhiên thời điểm ông mất vẫn còn một khoản nợ ngân hàng thì nghĩa vụ thanh toán và chia thừa kế được thực hiện thế nào? Cụ thể như sau:

 

Thưa luật sư, Ông tôi có căn nhà trị giá 450tr và một khoản tiết kiệm là 75tr đang gửi ngân hàng. Ông viết di chúc để lại cho bố tôi (con trai) được hưởng toàn bộ căn nhà, để lại cho tôi (cháu) hưởng 50tr tiền tiết kiệm, di tặng cho bà D là người yêu số tiền là 25tr tiền tiết kiệm, khi chết ông tôi vẫn còn một khoản nợ ngân hàng chưa trả là 25tr. Vậy chia thừa kế như thế nào mới hợp lí? nhờ luật sư giúp dùm!
 

Chia thừa kế theo di chúc trong khi người để lại di sản còn một khoản nợ

>> Giải đáp thắc mắc về chia thừa kế theo di chúc, gọi 19006169 

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

 

“1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

 

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

 

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.”

 

Theo thông tin bạn cung cấp, ông bạn mất có để lại di chúc với nội dung để lại cho bố bạn toàn bộ căn nhà, để lại cho bạn 50 triệu (trong số 75 triệu tiền tiết kiệm) và bà D số tiền 25 triệu (số tiền còn lại trong số tiền tiết kiệm). Tuy nhiên, đến thời điểm ông bạn mất đi ông bạn vẫn còn nợ Ngân hàng một khoản tiền là 25 triệu đồng.

 

Căn cứ vào Điều 658 BLDS 2015 quy định về Thứ tự ưu tiên thanh toán di sản:

 

“Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:

 

1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.

 

2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu.

 

3. Chi phí cho việc bảo quản di sản.

 

4. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.

 

5. Tiền công lao động.

 

6. Tiền bồi thường thiệt hại.

 

7. Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.

 

8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.

 

9. Tiền phạt.

 

10. Các chi phí khác.”

 

Như vậy, theo quy định trên, khi thanh toán hết nghĩa vụ tài sản của người để lại di sản thì việc chia thừa kế mới được thực hiện.

 

Theo thông tin bạn cung cấp, tổng giá trị tài sản ông bạn để lại (nhà và tiền tiết kiệm) là khoảng 525 triệu đồng. Do đó, cần thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ với ngân hàng là 25 triệu và thanh toán các chi phí khác (nếu có) sau đó tiến hành chia thừa kế đối với phần giá trị tài sản còn lại.

 

Trân trọng!

Luật gia: Vũ Đức Thịnh - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí