1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Dân sự
 • Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

  • 05/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa bị mất nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải

  1. Trình tự thực hiện:

  a) Nộp hồ sơ TTHC:

  - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.

  b) giải quyết TTHC:    

                               

  - Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần của hồ sơ. Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải cấp giấy hẹn trả đăng ký trực tiếp (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc gửi theo đường bưu chính cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.

  - Trường hợp thành phần hồ sơ không đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân những nội dung thành phần hồ sơ thiếu hoặc không đạt yêu cầu và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

  - Tổ chức hoặc cá nhân khi nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa phải mang theo giấy hẹn, chứng minh thư nhân dân, giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền.

  2. Cách thức thực hiện:

  - Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc

  - Qua đường bưu chính.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ:

  Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất, hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bao gồm:

   - Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:

           + Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa theo mẫu.

  - Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:

  + Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) .

  4. Thời hạn giải quyết:

  - 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

  6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải;

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cơ quan quản lý giao thông cấp dưới (trong trường hợp được uỷ quyền);

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải;

  d) Cơ quan phối hợp: Không có.

  7. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký.

  8. Phí, lệ phí:

  - Lệ phí: 70.000đ/lần.

  9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:

  - Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.

  10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): Không có.

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  -  Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 14/6/2004;

  - Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đăng ký phương tiện thuỷ nội địa;

  - Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 8/6/2005 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

  Mẫu đơn

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ  CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

  (Dùng cho phương tiện bị mất đăng ký)

      

  Kính gửi: .....................................................................................

  - Tổ chức, cá nhân đăng ký: ………… đại diện cho các đồng sở hữu ………….

  - Trụ sở chính (hoặc địa chỉ nơi cư trú):………………………………………….

  - Điện thoại:…………………..………..Email:………………………………….

  Hiện đang là chủ sở hữu phương tiện: .......................         Số đăng ký: ..........…..

  do …...................................................... cấp ngày ......... tháng ..….... năm ...........

  có đặc điểm cơ bản như sau:

  Ký hiệu thiết kế: ..........................                             Cấp tàu: ................................

  Công dụng: ..................................                              Vật liệu vỏ: ...........................

  Năm và nơi đóng: .......................................................................................…........

  Chiều dài thiết kế: ................m                                 Chiều dài lớn nhất: ..................m

  Chiều rộng thiết kế:...............m                                Chiều rộng lớn nhất:.................m

  Chiều cao mạn:......................m                                 Chiều chìm: .............................m

  Mạn khô: ...............................m                                 Trọng tải toàn phần:................tấn

  Số người được phép chở:....... người                                    Sức kéo, đẩy: ...............tấn

  Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất): .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  Máy phụ (Nếu có): …..............................................................................................

  Nay đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa với lý do:

  (Nêu lý do giấy chứng nhận đăng ký bị mất, thời gian, địa điểm bị  mất..... )

             

  Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

                                                                    ........., ngày .... tháng .... năm ….

                                                                                          CHỦ PHƯƠNG TIỆN (*)

                                     

  ((*) Nếu chủ phương tiện là tổ chức, phải có người đại diện tổ chức ký tên, đóng dấu)

  Trân trọng!
  P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169