Hỏi đáp pháp luật Dân sự

 • Cấp lại bản chính Giấy khai sinh trong trường hợp bị mất

  • 04/11/2018
  • Lò Thị Loan
  • Câu hỏi: Chào luật sư, cho tôi hỏi Các trường hợp được cấp lại bản chính giấy khai sinh? Các trường hợp được cải chính hộ tịch? Thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh? cụ thể: Năm nay tôi 18 tuổi, năm 16 tuổi do phát hiện sai sót ngày tháng năm sinh trong giấy khai sinh bản chính nên tôi có đi cải chính giấy khai sinh và được cấp 1 bản chính quyết định cải chính.

   

  Tuy nhiên hiện nay tôi đánh mất cả giấy khai sinh bản chính và quyết định cải chính này nên hiện giờ tôi muốn được cấp lại. Vậy tôi sẽ được cấp lại giấy khai sinh mới ghi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh bản chính hay sẽ cấp lại giấy khai sinh và cả quyết định? Tôi xin cảm ơn.

   

  Trả lời: Chào bạn, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

   

  Căn cứ quy định của Nghị định 123/2015/NĐ-CP về đăng ký hộ tịch thì trong trường hợp bị mất Bản chính Giấy khai sinh thì có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp lại Bản chính này:

   

  Điều 24. Điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử

   

  1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại.

   

  2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.

   

  3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

   

  Trường hợp của bạn đã làm thủ tục cải chính về ngày, tháng, năm sinh thì việc cải chính này đã được cơ quan có thẩm quyền ghi vào Sổ đăng ký khai sinh (do cơ quan có thẩm quyền lưu trữ) cho nên khi cấp lại chỉ cấp cho bạn Bản chính Giấy khai sinh đã cải chính mà không cấp lại Quyết định về cải chính hộ tịch.

   

  Theo đó, bạn có thể xin cấp lại Bản chính Giấy khai sinh đã cải chính theo trình tự, thủ tục tại Điều 24 – Nghị định 123/2015 như sau:

   

  Điều 26. Thủ tục đăng ký lại khai sinh

   

  1. Hồ sơ đăng ký lại khai sinh gồm các giấy tờ sau đây:

   

  a) Tờ khai theo mẫu quy định, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng người đó không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh;

   

  b) Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;

   

  c) Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

   

  2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch kiểm tra, xác minh hồ sơ. Nếu việc đăng ký lại khai sinh là đúng theo quy định của pháp luật thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện đăng ký lại khai sinh như trình tự quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

   

  Nếu việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân nơi đăng ký khai sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch tại địa phương.

   

  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký khai sinh trước đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.

   

  3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc đăng ký lại khai sinh như quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

   

  4. Trường hợp người yêu cầu có bản sao Giấy khai sinh trước đây được cấp hợp lệ thì nội dung đăng ký khai sinh được ghi theo nội dung bản sao Giấy khai sinh; phần khai về cha, mẹ được ghi theo thời điểm đăng ký lại khai sinh.

   

  5. Trường hợp người yêu cầu không có bản sao Giấy khai sinh nhưng hồ sơ, giấy tờ cá nhân có sự thống nhất về nội dung khai sinh thì đăng ký lại theo nội dung đó. Nếu hồ sơ, giấy tờ không thống nhất về nội dung khai sinh thì nội dung khai sinh được xác định theo hồ sơ, giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chính thức hợp lệ đầu tiên; riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì nội dung khai sinh được xác định theo văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

   

  6. Bộ Tư pháp hướng dẫn chi tiết hồ sơ, giấy tờ, tài liệu là cơ sở để đăng ký lại khai sinh theo quy định tại Điều này.

   

  Theo đó, bạn nộp Tờ khai theo mẫu tại đây cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh.

   

  Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp (thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện) căn cứ vào Sổ đăng ký khai sinh đang lưu trữ để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký và cấp cho người yêu cầu một bản chính Giấy khai sinh mới, thu hồi lại Giấy khai sinh cũ (nếu có).

   

  Trong trường hợp phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày.

   

  Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh trong trường hợp bị mất . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số  1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

   

  Trân trọng

  CV: Nguyễn Ngọc – Công ty Luật Minh Gia.

    Hotline: 1900.6169