Ls Nguyễn Phương Lan

Cách thức xử lý đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng dân sự

Nhờ tư vấn về cách thức xử lý đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng dân sự, cụ thể: Mẹ đã cùng các con lên công chứng giấy tờ và cho tặng đất đai đến con gái đúng trình tự và pháp luật nhà nước ban hành không có lừa dối. Nay nghe người sui khiến người mẹ đã nói sai lệch rằng con gái ấy đã tự ý đi tách sổ mà không có lý do đích đáng. Nhằm mục đích đòi chiếm lại đất đã thuộc quyền sử dụng của con. Hỏi có lấy lại như vậy được không?

 

Trả lời:

 

Chào chị, cảm ơn chị đã gửi yêu cầu tư vấn cho công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của chị chúng tôi tư vấn như sau:

 

Thứ nhất, với việc mẹ đã đi công chứng hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất cho con thì tại phòng công chứng công chứng viên sẽ xác định hình thức, nội dung phù hợp với quy định của pháp luật cũng như sẽ xác định việc tự nguyện giao kết hợp đồng của người mẹ thì mới công chứng hợp đồng. Cho nên, cho đến nay, tức là cho tới khi công chứng hợp đồng xong mà người mẹ mới bắt đầu thay đổi ý định và muốn lấy lại số đất thì người mẹ đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật nếu như không có sự đồng ý của bên kia.

 

Thứ hai, nếu như người mẹ chấm dứt hợp đồng mà không có sự thoả thuận với con gái thì theo quy định của Bộ luật dân sự sửa đổi năm 2005 về vấn đề này như sau:

 

Điều 428. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dân sự.

 

“1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

 

2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

 

3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.

 

4. Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường.

 

5. Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng.”

 

Cho nên, trong trường hợp này khi người mẹ chấm dứt hợp đồng không có căn cứ sẽ phải bồi thường thiệt hại phù hợp theo quy định của pháp luật.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Cách thức xử lý đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng dân sự. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn luật Dân sự trực tuyến - Số điện thoại: 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng
Chuyên viên Phương Lan - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900.6169