Hoàng Tuấn Anh

Cá nhân vi phạm hành chính có được giữ biên bản vi phạm hành chính?

Luật sư tư vấn về thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính sau khi lập biên bản cử phạt và trường hợp của cá nhân vi phạm hành chính có được giữ biên bản vi phạm hành chính không?

Nội dung tư vấn: ngày15/01/2018 lúc 8h30 tôi bị CSGT lập biên bản tạm giữ GPLX do lỗi đỗ xe nơi có bản cấm đỗ và hẹn tôi 9h00 ngày 25/01/2018 để giải quyết. 9h00 ngày 25/01/2018 tôi đến trụ sở CSGT thì có một cán bộ tiếp tôi và kêu tôi 14h00 quay lại vì Quyết định xử phạt chưa về tới. Do bận đi làm nên sáng ngày 8/02/2018 tôi mới quay lại đưa cho công an tờ biên bản tôi đang giữ và nhận quyết định ra kho bạc đóng tiền. Sau khi đóng tiền xong tôi quay lại đưa biên lai thu tiền cho công an và yêu cầu họ trả lại biên bản lúc nãy tôi đưa họ để lưu nhưng họ không đưa. Xin luật sư tư vấn cho tôi để tôi được rõ:

1. Thời hạn làm việc như vậy của công an có đúng không (tôi đi làm không có thời gian lui tới, và tôi nghe người ta nói thời hạn ra Quyết định là 7 ngày thôi).

2. Tôi muốn giữ 01 bản biên bản, biên lai, Quyết định xử phạt có được không (tôi chỉ giữ 01 Quyết định và 01 biên lai thôi).

3. Họ không trả lại biên bản cho tôi, tôi có thể khiếu nại yêu cầu họ trả tôi biên bản mà tôi nộp vô lúc nhận quyết định có được không?

Trả lời tư vấn: cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính sau khi lập biên bản:

Theo thông tin bạn đưa ra, bạn bị CSGT lập biên bản tạm giữ GPLX do lỗi đỗ xe nơi có bản cấm đỗ vào ngày 15/01/2018 lúc 8h30 và được hẹn 9h00 ngày 25/01/2018 để giải quyết. Tuy nhiên, đến 14h00 mới có Quyết định xử phạt. Tại quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có đưa ra nội dung về thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Theo Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

"1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp mà không thuộc trường hợp giải trình hoặc đối với vụ việc thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này thì thời hạn ra quyết định xử phạt tối đa là 30 ngày, kể từ ngày lập biên bản.

Trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại đoạn 2 khoản 2 và khoản 3 Điều 61 của Luật này mà cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp của mình bằng văn bản để xin gia hạn; việc gia hạn phải bằng văn bản, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày.

2. Quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này hoặc khoản 3 Điều 63 của Luật này, người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết định xử phạt nhưng vẫn quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật này, quyết định tịch thu sung vào ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành.

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định của pháp luật".

Theo quy định trên trong thời hạn 7 ngày từ ngày có biên bản vi phạm hành chính thì phải ra quyết định xử phạt là ngày 15/01/2018 nhưng nếu trường hợp của bạn có nhiều tình tiết phức tạp thì theo quy định thời hạn ra quyết định áp dụng với trường hợp của bạn tối đa là 30 ngày.

Như vậy, xét về thời gian áp dụng ra quyết định xử phạt hành chính thì kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận vụ việc mang tính chất nghiêm trọng mà không thuộc trường hợp giải trình thì thời hạn để ra quyết định tối đa có thể là 60 ngày, tức là việc ra quyết định xử phạt hành chính vào ngày 25/01/2018 là đúng quy định pháp luật về mặt thời hạn.

Thứ hai, về biên bản vi phạm hành chính:

Tại khoản 1 Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong các trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân và 500.000 đồng đối với tổ chức.

Theo đó, người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định xử phạt hành chính tại chỗ, tổ chức hoặc cá nhân vi phạm nộp phạt tại chỗ. Thẩm quyền của CSGT làm nhiệm vụ trên đường được ra quyết định xử phạt tại chỗ không quá 250.000 đồng mà không phải lập biên bản.

Căn cứ khoản 3 Điều 5 Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt:

"3. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

e) Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m; đỗ xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt; đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật; đỗ xe nơi có biển“Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”, trừ hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 7 Điều này;".

Do vậy, hành vi của bạn đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển “Cấm dừng xe và đỗ xe” theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng thì khi phát hiện ra hành vi vi phạm cơ quan có thẩm quyền thì phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính.

Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định về lập biên bản vi phạm hành chính như sau:

"3. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký; trường hợp người vi phạm không ký được thì điểm chỉ; nếu có người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại thì họ cùng phải ký vào biên bản; trường hợp biên bản gồm nhiều tờ, thì những người được quy định tại khoản này phải ký vào từng tờ biên bản. Nếu người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại từ chối ký thì người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản".
 

Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản; trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển ngay đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt.

Như vậy, biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính 01 bản. Nếu chỉ áp dụng hình thức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt có quyền tạm giữ một trong các loại giấy tờ theo thứ tự: giấy phép lái xe hoặc giấy phép lưu hành phương tiện hoặc giấy tờ cần thiết khác có liên quan đến tang vật, phương tiện cho đến khi cá nhân, tổ chức đó chấp hành xong quyết định xử phạt. Sau khi bạn thực hiện xong nghĩa vụ nộp phạt thì bạn sẽ được nhận lại giấy phép lái xe. Còn biên bản vi phạm hành chính thì bạn được giữ một bản và không cần nộp lại biên bản vi phạm cho cơ quan công an.

Thứ ba, việc khiếu nại yêu cầu cơ quan công an trả lại biên bản đã nộp khi nhận quyết định xử phạt:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 15 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 quy định: khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính như sau:

"1. Cá nhân, tổ chức bị xử lý vi phạm hành chính có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật".

Như vậy, nếu nhận có sự vi phạm về trình tự xử lý vi phạm hành chính thì bạn có thể thực hiện khiếu nại về vấn đề này. Bạn có quyền khiếu nại tới Trưởng phòng cảnh sát giao thông- nơi đang xử lý vi phạm của mình.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Lê Phương Thảo - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí